На 14 октомври 2021 г. ще се проведе четиринадесето онлайн заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР).

Служебният заместник-министър на земеделието, храните и горите Георги Събев, който е председател на ТРГ за СПРЗСР, отправи покана към членовете на ТРГ за участие в 14-то заседание, което поради въведените противоепидемични мерки ще бъде видеоконферентно.

В рамките на предстоящото 14-то онлайн заседание ще бъдат обсъждани представени от МХЗГ:

 • Приоритизирани потребности с интервенции по Първи стълб на ОСП;
 • Предварителна условност;
 • Еко схемите по Първи стълб на ОСП:
 1. Еко схема Поддържане на биологично земеделие (земеделски площи)
 2. Еко схема Поддържане на биологично земеделие (селскостопански животни)
 3. Еко схема Поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура
 4. Еко схема Запазване и възстановяване на почвения потенциал
 5. Еко схема Намаляване използването на пестициди
 6. Еко схема Екологично подържане на трайни насаждения
 7. Еко схема Постоянно затревени площи
 8. Еко схема Поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми
 9. Еко схема Разнообразяване на отглежданите култури
 10. Еко схема Буферни екологични ивици
 • Обобщена информация за интервенциите по Първи стълб:
 1. Необвързания плащания по интервенциите: 1/ Плащане за дребни земеделски стопани; 2/ Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани; 3/ Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и 4/ Основно подпомагане на доходите  за устойчивост.
 2. Обвързана подкрепа:

2.1 /Интервенциите за животни:

 1. Обвързано с производството подпомагане за млечни крави
 2. Обвързано с производството подпомагане за млечни крави включени в развъдни програми
 3. Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави
 4. Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави включени в развъдни програми
 5. Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи
 6. Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони
 7. Обвързано с производството подпомагане за биволи
 8. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози включени в развъдни програми
 9. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони

2.2/ Интервенции за полодове и зеленчуци:

 1. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани)
 2. Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони (за култури: фасул, домати, краставици, корнишони,  патладжан, пипер, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши, ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде)
 3. Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодове (за култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде)
 4. Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодови насаждения  до встъпването им в плододаване (за култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде)
 5. Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство (подлежат на подпомагане площите, заети с домати, краставици, пипер, ягоди и малини оранжерийно производство)
 6. Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури (за култури: фасул, леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен) и зелен грах, фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан и/или смески от тях)
 7. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи, лук и чесън)
 8. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер)
 9. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши)

Проектът на Стратегическия план трябва да бъде подготвен до края на 2021 г.

До 31 декември 2021 г. държавите членки ще трябва да представят своите проекти на национални стратегически планове по ОСП 2023-2027 за одобрение от Комисията. След това Комисията ще разполага с шест месеца, за да ги оцени и одобри, а те самите ще влязат в сила от началото на 2023 г.

Припомняне, че в рамките на проведеното на 14.07.2021 г. 13-то онлайн заседание беше представена информация от страна на МЗХГ към членовете на ТРГ за хода на преговорния процес след заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено в периода 28.07.2021 г. – 29.07.2021 г., както и информация за предприетите от страна на МЗХГ действия във връзка с продължаване на процеса по разработване на СПРЗСР.

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!