Това става ясно от публикуваната днес Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ , с която се изменя крайната дата на приема по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“, посочена в т. 1 от Заповед No 03 –РД / 901 от 01.04.2020г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. Първоначално обявената крайна дата бе 15 май 2020, а след Заповедта на Васил Грудев е 20 май 2020 г.

В заповедта на Васил Грудев се посочва, че „Всички други текстове отЗаповед No 03 –РД / 901 от 01.04.2020г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, съгласувана от министъра на земеделието, храните и горите,остават непроменени.“

👉Запознайте се със Заповед № 03-РД/901#1 от 19.05.2020г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 03-РД/901 от 01.04.2020 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, съгласувана с министъра на земеделието, храните и горите

Източник: МЗХГ

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 733 други абонати.