На 29 юни 2020 г. земеделските министри от ЕС проведоха своята четвърта и последна видеоконференция при Хърватското председателство на Съвета на ЕС.

Хърватското председателство информира за постигнатия напредък в законодателните актове във връзка с реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП). Резултатите от  работата са обобщени в доклад за напредъка, в който председателство също така идентифицира области, в които счита, че е необходима по-нататъшна работа.

👉 Доклад за напредъка на председателството относно реформата на ОСП

„Напредъкът, постигнат в реформата на ОСП, е значителен въпреки изключително трудните обстоятелства наложени от пандемията COVID-19, при които хърватското председателство и държавите-членки трябваше да работят, за да не се губи ценно време. Освен това успяхме бързо реагираме на предизвикателствата, свързани с COVID-19, и да се приемат мерки за осигуряване на продоволствената сигурност  в целия ЕС, както и за предоставяне на подкрепа на земеделските производители, риболовците и производителите на аквакултури, най-силно засегнати от кризата.“, заяви Мария Вучкович, министър на земеделието на Хърватия

Ключовите теми за България в дебата за бъдещата ОСП остават по-амбициозна външна конвергенция, продължаването на обвързаната подкрепа и запазването на Националната преходна помощ. Именно последните две подпомагат уязвимите и недофинансирани сектори в земеделието., заяви Десислава Танева по време на видеоконференцията.

Страната ни настоява за изключване на дребните земеделски стопани от контрола на условността. Приветствах обявяването на амбициозните цели в Зелената сделка. Това е осъзната обществена необходимост и ние трябва да дадем достатъчно финансова възможност на нашите фермери да бъдат съществена част от постигането на тези цели. Имплементирането им в стратегическите ни планове трябва да бъде в съответствие с националните специфики. Поради това трябва да се определят достатъчно надеждни индикатори за оценка на всяка страна. Всички фермери в Европа очакват с интерес приключването на дебата за ОСП 2021-2027 г. и приемането на Многогодишната финансова рамка (МФР). Хърватското председателство е постигнало значителен напредък, а докладът му е база за продължаване на дебата за следващия програмен период. Надявам се, че по време на Германското председателство новата ОСП ще бъде финализирана.“, каза още Танева.

Министрите похвалиха постигнатия напредък въпреки трудните обстоятелства, наложени от пандемията COVID-19, която принуди председателството да преразгледа своите методи на работа – включително организирането на редица видеоконференции и консултации за замяна на физически срещи. Наред с това, неотдавнашното приемане на изменение на действащия Регламент за развитие на селските райони, с цел да се осигури подпомагане на земеделските производители и селските предприятия в отговор на COVID-19, следва да се счита за конструктивен и навременен принос за възстановяването на тежко засегнатия селскостопански сектор.

Земеделските министри приветстваха усилията във връзка с реформата на ОСП, положени по време на Хърватското председателство, като определиха настоящото състояние като добра основа за продължаване на работата по време на предстоящото Германско председателство и  по-специално по-нататъшното оптимизиране на „новия модел на прилагане“ и на системата от индикатори.

Германия се готви за „председателство на управлението на кризи“ от 1 юли 2020 г.

„Зелената архитектура“ на бъдещата ОСП се превърна в основната област, която все още изисква задълбочена дискусия, особено в светлината на неотдавнашните съобщения на Комисията, препоръчващи стратегии „От фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“. И макар да потвърждават своята ангажираност към висока екологична амбиция, почти всички министри поискаха да се намери подходящият начин, по който тези стратегии ще бъдат включени в реформата на ОСП, както и тяхното въздействие върху одобряването на стратегическите планове на ОСП. Сред другите повтарящи се теми за бъдеща работа министрите посочиха обвързаната подкрепа и особено в светлината на настоящата криза, укрепването на мрежите за безопасност в рамките на пазарните мерки.

Мнения на земеделските министри на ЕС по стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразието 2030. Вижте позицията на България.

В допълнение, министрите подчертаха необходимостта от правна сигурност за земеделските стопани и подкрепиха намерението за постигане на общо разбиране относно преходния регламент възможно най-скоро. Те отбелязаха, че с нетърпение очакват мандат за преговори на Съвета относно пакета от реформи, който обаче може да бъде постигнат едва след постигането на споразумение за следващата МФР.

Възможности за риболов за 2021 година

По време на видеоконференция министрите обсъдиха съобщението на Комисията „Към по-устойчив риболов в ЕС: състояние и перспективи  за 2021 г.“ и споделиха мнения относно основните насоки, предложени от Комисията за определяне на възможностите за риболов през 2021 г. Дискусията постави началото на обичайния годишен процес на консултации с държавите-членки, консултативните съвети, заинтересованите страни и обществеността за определяне на нивото на общия допустим улов (ОДУ) и квотите за риба.

Цялата видеоконференция може да видите ТУК.

Източник: https://eu2020.hr, МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!