Име: Кирил Иванов

Дейността на НСМ и нейното управление са дефинирани в ПРСП 2014-2020 и в съответствие с целите на европейската политика за развитие на селските райони. Мрежата е създадена към МЗХГ, а съгласно националният избор в ПРСР 2014-2020 управлението й е делегирано на външен изпълнител след проведена тръжна процедура.
За повече информация посетете следната секция в сайта на НСМ: https://ruralnet.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d1%81%d0%bc/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!