В „Държавен вестник“ бр. 62 от 05.08.2022 г. е публикувано Постановление на Министерски съвет № 218 от 29 юли 2022 г. (ПМС № 218) за приемане на нова Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

С ПМС № 218 се отменя Тарифата за таксите, които се събират от ИАЛВ, приета с Постановление № 337 на Министерски съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2010 г.).

ПМС № 218 влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на обнародването му в „Държавен вестник“.

Запознайте се с ПМС № 218 от 29 юли 2022 г. за приемане на новата Тарифа за таксите, които се събират от ИАЛВ👉ТУК!

Източник: https://dv.parliament.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!