Закон за допълнение (ЗД) на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е обнародван с Указ № 223/01.08.2022 г. на президента на РБ в „Държавен вестник“ бр. 62 от 05.08.2022 г.

ЗД регламентира възможността за изменение на цената на договорте за обществена поръчка при инфлация.

ЗД предвижда измененията да се извършват по „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация“, която предстои да бъде приета с акт на Министерски съвет.

Настоящият ЗД на ЗОП влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

👉Запознайте се със 👉ЗД на ЗОП, обнародвана в ДВ. бр. 62 от 05.08.2022 г.

👉Запознайте се с пълния текст на👉ЗОП, съдържащ последните обнародвани промени в ДВ. бр. 62 от 05.08.2022 г.

Източник: https://dv.parliament.bg; https://web.apis.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!