В брой 68 на „Държавен вестник“ от 23.08.2022 г. е обнародвано Постановление № 247 от 17 август 2022 г. на Министерски съвет (ПМС № 247/2022 г.)  за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за 2022 г. за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към животните, както и за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита (ПРЗ), горива и торове.

В рамките на проведеното на 17.08.2022 г. заседание на Министерски съвет (МС) служебното правителство одобри допълнителни разходи за ДФЗ в размер до 444,7 млн. лв. за 2022 г. за подпомагане на земеделски стопани за преодоляване на негативните последици от войната в Украйна и за подкрепа на хуманното отнонение в сектор „свине“ и „птици“.

С ПМС № 247/2022 г. се одобряват допълнителни разходи в размер до 444 700 000 лв. по бюджета на ДФЗ за 2022 г. за:

  • осигуряване на ликвидност на земеделските стопани;
  • за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към животните,
  • както и за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, ПРЗ, горива и торове.

Средствата се осигурят за сметка на разходите по централния бюджет за 2022 г., като с горепосочената сума се увеличават разходите по бюджета на ДФЗ за 2022 г. по „Политика на Министерството на земеделието в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, а изпълнението на ПМС № 247/2022 г. се възлага на изпълнителния директор на ДФЗ.

Запознайте се с ПМС № 247/2022 г. 👉ТУК!

Източник: www.gov.bg; https://dv.parliament.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!