В брой 25 на Държавен вестник от 26.03.2021 г. е обнародвано Постановление № 97 на Министерски съвет от 19 март 2021 г. (ПМС № 97 от 19.03.2021 г.) за приемане на Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните.

С ПМС № 97 от 19.03.2021 г. се отменя Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 2014 г.

Наредбата се приема на основание чл. 19 от Закона за храните и с нея определят:

1. изискванията към означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи дадена храна;
2. национални мерки за предоставянето на информация за храните на потребителите съгласно чл. 44 на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.

Съгласно новата Наредба:

  • Предоставянето на информация на потребителите за храните се извършва от лицата по чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1169/2011;
  • При етикетирането на храните освен данните по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 задължително се посочва маркировка, позволяваща идентифициране на партидата, към която принадлежи храната;
  • Партидата на дадена храна се определя във всеки отделен случай от производителя или от лицето, което опакова храната, или от първия търговец, установен в рамките на Европейския съюз;
  • По смисъла на наредбата „партида“ е група единици за продажба от дадена храна, създадени, произведени или опаковани при практически едни и същи услови

👉Запознайте се с пълния текст на Наредбата 👉 ТУК!

Източник: https://dv.parliament.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!