Правителството отпуска 18 млн. лв. за финансиране на разходи за ДДС по одобрени проекти на общини по ПРСР 2014-2020.

В брой 28 на „Държавен вестник“ от 06.04.2021 г. е обнародвано Постановление № 121 от 1 април 2021 г. на Министерски съвет (ПМС № 121/01.04.2021 г.) за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност (ДДС) на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.

18 млн. лв. са одобрените с ПМС № 121/01.04.2021 г. допълнителни разходи за ДДС на общините бенефициенти по ПРСР 2014-2020, които се финансират от националния бюджет.

Източник: https://dv.parliament.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!