От 17 до 27 май 2022 г. се провежда прием по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарски-я сектор за периода 2019-2023 (НППЛВС 2019-2023), съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Кризисната мярка, която се прилага за трета поредна година, има за цел да стабилизира равновесието между търсенето и предлагането в сектор „Вино“. Възможността се предоставя съгласно условията на обнародваната в брой 20 на Държавен вестник от 11.03.2022 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., чието обществено обсъжда приключи на 23 февруари 2022 г.

950 000 лв. е определеният бюджет за финансовата 2022 г. по мярката

По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се финансира пълното ръчно отстраняване на гроздовете докато са още зелени, преди тяхното узряване. Използваният способ намалява до нула добивите от заявената за подпомагане площ.

От мярката могат да се възползват физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители. Техните стопанства трябва да са регистрирани по реда на Закона за виното и спиртните напитки. Кандидатите следва да имат и удостоверения за право на участие по мярката, издадени от Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

Максималният размер на финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, е до 70 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичащи от прилагането на мярката. И през тази финансова година подпомагането на едни и същи площи през две последователни години е допустимо.


ВАЖНО е бенефициерите да са информирани, че:

  • тези, които искат подпомагане по мярка „Застраховане на зелено“, нямат право на финансова помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ за една и съща финансова година;
  • нямат право на финансирани и, ако са получили подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от НППЛВС за площи, които попадат в период на мониторинг.

 

Документи на ДФЗ:

Образци на документите за кандидатстване, както и заповед за определяне на бюджет по мярката за финансовата 2022 г. са публикувани в сайта на ДФ „Земеделие“.

Документи на ИАЛВ:

В сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) можете да откриете:

Документи по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“ след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81-87-504 или 505; 512; 513; 514; 532; 604 и 624).

Източник: www.dfz.bg; www.eavw.com; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!