Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува Заповед № 03-РД/2418 от 10 август 2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ, с която се определя периода на прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2” от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020.

Съгласно Заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ:

  • 19 август 2020 г. е началната дата на приема по подмерки 21.1 и 21.2;
  • 21 септември 2020 г. (включително) е крайна дата на приема по подмерки 21.1 и 21.2;
  • 93 500 000 лева е бюджетът на финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане по подмярка 21.1;
  • 5 500 000 лева е бюджетът на финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане по подмярка 21.2.

Един земеделски стопанин, допустим за подпомагане по подмярка 21.1 или подмярка 21.2 или по подмярка 21.3, може да подаде САМО ЕДНО заявление за подпомагане/плащане по избраната от него подмярка на мярка 21.

Таванът на подкрепата за фермер е до 7 000 € и 50 000 € за кандидат МСП.

Заявленията за подпомагане по подмерки 21.1 и 21.2 ще се приемат в общинските служби по земеделие. 

Запознайте се с основната информация по трите подмерки, подготвена от Звеното за управление на НСМ в:👇

📌РЕЗЮМЕ по подмярка 21.1 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” от ПРСР 2014-2020

📌РЕЗЮМЕ по подмярка 21.2 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2” от ПРСР 2014-2020

📌РЕЗЮМЕ по подмярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3” от ПРСР 2014- 2020.

Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по подмерките са разписани в Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ на ПРСР 2014-2020.

Източник: ДФЗ; https://dv.parliament.bg

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!