Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви приемът за подаване на заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г.

Период на приема: от 21 април до 20 май 2022 г.

 

 

143 500 000 лв. е бюджетът на помощта

Бюджетът на помощта е в размер на 143 500 000 лв., от които:

  • 111 500 000 лв. са осигурени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и
  • 32 000 000 лв. допълнителен ресурс, който ще бъде осигурен с Постановление на Министерския съвет (ПМС).

След обнародване на ПМС в Държавен вестник, ще бъде утвърден окончателният размер на помощта с решение на УС на ДФЗ.

Разпределение на средствата по направления

  • Бюджетът е разпределен в следните направления:
    79 000 000 лв. за едри и дребни преживни животни, пчелни семейства;
    64 500 000 лв. за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и ориз.

Изисквания към кандидатите

Помощта ще се предоставя на земеделски стопани, които:

  • са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
  • отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014 и
  • не са били в затруднение към 31.12.2019 г.

В най-кратки срокове МЗм и ДФЗ ще изготвят указанията за прилагане на помощта.

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ: Актуални възможности за подпомагане по схеми на ДФЗ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!