Очаква се до 30 март 2022 г. писмата на Европейската комисия (ЕК) до държавите членки с бележките по Стратегическите планове по ОСП 2023-2027 (т.нар. „observation letter“) да бъдат приети от Колежа. След изпращане на писмата, часовникът спира до финалзирането на плановете с ЕК.

Писмата ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и на специализирания сайт на ЕК.

ЕК представи документ относно стратегическите планове по ОСП 223-2027, който представя общ преглед на решенията на държавите членки. Документът „Предложени стратегически планове по ОСП/Преглед на избрани въпросисе основава единствено на информацията, предоставена от държавите членки в представените от тях планове. В него се обобщава информация за избрани предложени елементи от представените до момента планове (всички с изключение на Белгия). Подадената информация е в процес на оценка, допълване и проверка и не следва да се счита за одобрена от Комисията- т.е. въпросният документ представя наблюденията на Комисията.

👉Запознайте се със👉Стратегически планове по ОСП — информация от Комисията

Припомнянме, че на държавите от ЕС беше даден срок до 31 декември 2021 г. да представят своите национални Стратегически планове за ОСП. До момента са получени 27 стратегически планове, като не всички са подадени в определения в регламента срок (в това число е и България). Първите 19 стратегически планове са в един пакет, с цел равно третиране на държавите членки и прилагането на последователен подход. Следващите планове ще се обработват съгласно срока на подаване. Правят се опити за обединяване на няколко стратегически планове в пакет, когато е възможно.

Комисията разполага с шест месеца, за да одобри плановете преди тяхното прилагане през януари 2023 г. От ЕК напомнят, че процесът на одобрение ще се основава на критериите, заложени в новия Регламент за стратегическия план на ОСП. Освен това ЕК ще оценява дали Стратегическите планове за ОСП на страните от ЕС допринасят и са в съответствие със законодателството и ангажиментите на ЕС във връзка с климата и околната среда, включително тези, изложени в стратегиите от „От фермата до трапезата“ и за Стратегията за биологичното разнообразие.

Писмата до държавите членки ще се одобрят от Колежа, а процедурата се очаква да приключи на 30 март. След това писмата ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и на специализирания сайт на ЕК. След изпращане на писмата ще се организират двустранни срещи за изясняване на отделните елементи. ЕК ще бъде на разположение за обсъждане на отворени въпроси, като няма да дава приоритет на спазването на сроковете пред качеството.

След изпращане на писмата, часовникът спира. Повечето държави- членки отбелязват колко е важно стратегическите планове да бъдат одобрени в срок, за да може да се приеме националното законодателство, а фермерите да бъдат информирани относно правилата и да планират своята производствена дейност през 2023 г.  Делегациите отново са поискали процесът на одобрение да бъде прозрачен, обективен, гарантиращ равно третиране на всички държави-членки и на базата само на правнообвързващи текстове. Някои държави- членки поставят под въпрос дали плановете могат да бъдат адаптирани или актуализирани, за да се отчете пазарната ситуация след войната в Украйна. ЕК е наясно, че никой не е очаквал такова развитие в Украйна, но е обърнала внимание, че трябва да продължи да се работи в двете направления – хранителна сигурност и реализиране на целите на Зелената сделка.

ЕК публикува линкове към проектите на националните Стратегически планове по ОСП за периода 2023-2027 на държавите-членки от ЕС. 

Част от документацията е на езика на съответната страна, а ЕК за първи път предоставя публично достъп на едно място и връзка към националните решения на държавите-членки по ОСП.

👉Актуална информация за проектите на националните Стратегически планове по ОСП 2023-2027 можете да намерите в сайта на ЕК на👉https://ec.europa.eu…

От ЕК обръщат внимание, че пълнотата на информацията, предоставена в свързаните документи, е отговорност единствено на компетентните национални органи, отговарящи за националните Стратегически планове на ОСП.

Източник: https://data.consilium.europa.eu/; https://ec.europa.eu/; https://eur-lex.europa.eu/; МЗм

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 31 март тече обществено обсъждане на проекта за Стратегически план по ОСП 2023-2027

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!