Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на предстояща работна среща за набиране на идеи за бъдещия програмен период „Общата селскостопанска политика след 2020 г“.

Срещата е определена за 20 февруари 2020 г. от 13:30 ч. и ще се проведе в хотел „Ловеч“, гр. Ловеч.

Основни цели на срещата са:

  • да се мобилизират и ангажират заинтересованите от политиката за развитието на селските райони страни при подготовката за новия програмен период;
  • да се създадат условия за набиране на идеи за бъдещия програмен период, касаещи политиката за развитието на селските райони;
  • да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация, както и запоставяне на въпроси, търсене на решения на общи проблеми и пр. по поставената тема;
  • да се постигне широка представителност на заинтересовани страни при набиране на идеи за бъдещия програмен период, касаещи политиката за развитието на селските райони;
  • да се осигури подкрепа на УО за следващия програмен период;
  • да се популяризира дейността на НСМ, ролята на ЗУ на НСМ, привличане на нови членове;
  • да се наберат идеи относно бъдещи възможности за сътрудничество в рамките на НСМ.

ЗУ на НСМ кани представители на заинтересованите страни по темата да вземат участие в предстоящата работна среща.

Повече детайли за програмата на събитията може да видите ТУК.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 733 други абонати.