Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) със съдействието на Министерство на земеделието (МЗм) организира провеждането на работна среща за обсъждане на проекта на нов Национален план за биологично производство в контекста на Европейската зелена сделка и амбициозните цели за 2030 г.

Срещата е определена за 11 август 2022  г. от 10:30 до 16:00 ч. и ще се проведе в х-л „Мираж“, гр. Бургас. Повече информация можете да откриете в👉ПРОГРАМАТА*

 

Поканват се за участие заинтересованите от биологичното производство страни

Очакваме представители на:

 • организации на биофермери;
 • организации на преработватели;
 • представители на научната и академичната общност;
 • еко-организации;
 • НССЗ и др. съветнически/консултантски организации;
 • представители на други тематични и изследователски мрежи, работещи по темата;
 • организации на сертифициращи и контролиращи лица;
 • организации на биотърговци;
 • организации на потребители;
 • организатори на фермерски пазари;
 • организации на МИГ;
 • представители на Управляващия орган на ПРСР;
 • експерти от специализираната администрация на МЗм и ДФЗ-РА;
 • експерти, учатвали в разработването на проекта на новия национален биоплан и др.

Основни цели на предстоящата работна срещата са:

 • Първо официално представяне на проекта на нов „Национален план за действие за развитие на биологичното производство“ в контекста на Европейската зелена сделка и препоръките на ЕК;
 • да се създадат условия за дискусия, взаимен обмен на опит, знания и информация относно разработения проект на нов Национален план;
 • да бъде получена обратна връзка от заинтересованите страни относно проекта на новия Национален план;
 • да се отговори на очакванията на земеделската общност относно ангажираността й в процеса по финализирането на проекта на новия Национален план, както и да се отчета приноса на заинтересованите страни в неговото разработване;
 • да се осигури подкрепа на УО/МЗм за новия програмен период;
 • да се установи какви партньорства, комуникационни връзки, нови механизми и инициативи биха способствали за изпълнение целите на новия план и неговото имплементиране в европейските инструменти за финансова подкрепа;
 • получаване на насоки от заинтересованите страни за намаляване на административната тежест в биологичното земеделие;
 • да се мобилизират заинтересованите страни в тематичната работа на НСМ и ЗУ на НСМ.

Необходима е предварителна регистрация за участие!

За участие в предстоящото събитие е необходимо Ваше предварително потвърждение, най-късно до 18.00 ч. на 10 август 2022 г. За потвърждение на участие можете:

 • да изпратите мейл до office@ruralnet.bg с потвърждение, име, организация/фирма на участващите или
 • да се свържете с нас на тел. 0892 29 2597.

Броят на участниците в семинарите е лимитиран. Очакваме Ви!

 

 

*Публикацията е актуализирана на 04.08.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!