На 19 юли (петък)  Национална служба за съвети в земеделието  и фирма „Балкан Био Фрукт“ ООД организират демонстрация на тема: „ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОПЛОДНИ (МАЛИНИ) И ДРУГИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕМСКА ОВОЩАРСКА ВАР“.

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в рамките на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“. Проектът се изпълнява в консорциум от 32-ма партьори от 17 страни. Проектът стартира през януари 2018 г. и ще продължи до 31.12.2021 г.

Идеята е да се подобрят демонстрационните дейности във фермите, да се изградят мрежи от участници, извършващи демонстрационни дейности, да се стимулират разработените от фермите иновации, да се подобри информираността за иновациите. Друга важна цел е да се постигне взаимно обучение и обмен на знания между земеделските стопани и да се засили връзката между тях в цяла Европа, за да се постигне развитие на по-конкурентно, устойчиво и „интелигентно“ земеделие.

Дейностите по проекта включват:

  • Създаване на 10 тематични мрежи съставени от 45 регионални клъстера (хъба);
  • Организиране на обучения и демонстрации;
  • Създаване на уеб базирана платформа на езиците на всички партньори, съдържаща широк спектър от знания и най-добри практики чрез демонстрационни дейности;
  • Започване на политически диалог в обхвата на ЕС, за да се гарантира устойчивостта на мрежите създавани по проекта, свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и изпозлването на иновации чрез демонстрации.

Проектът е отворен за присъединяване на още ферми, научни институти и широк кръг заинтересовани страни.

Началото на демонстрацията: е 10.30 часа

Мястото на провеждане: Стопанството на фирма „Балкан Био Фрукт“ ООД в с. Дълбок Дол, общ. Троян, обл. Ловеч

Място на срещата за демонстрацията: Пред кметството в с. Дълбок дол, общ.
Троян, обл. Ловеч, 10:00 ч., 19.07.2019 г.

Демонстрацията е отворена за всички желаещи да я посетят – земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

Допълнителна информация за проекта, включително покана и програма за събитието може да видите тук и на интернет страницата на НССЗ.

Invitation and Agenda NEFERTITI hub-Network 9

NEFERTITI

Invitation and Agenda

Източник: НССЗ, проект NEFERTITI

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!