Уведомителните писма за одобрение по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2020 вече са публикувани в системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че кандидатите, които за първи път са подали заявление за подпомагане по направленията от мярка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР 2014-2020 през Кампания 2020 и са одобрени за участие по нея могат да получат своите писма чрез „Система за електронни услуги“ (СЕУ) на ДФ „Земеделие”.

ДФЗ уточнява за земеделските стопани, които са регистрирани в СЕУ, че имат достъп до публикуваните писма от личният си профил, до който се стига от основно меню „Администрация“ – секция ”Справки”„Уведомителни писма“. СЕУ на ДФЗ дава възможност за „Сваляне на файл“ от където се зарежда и самото писмо за конкретния бенефициент.

Кандидатите, които нямат регистрация в СЕУ, могат да получат уведомителните си писма на място в областната дирекция на ДФЗ (ОД на ДФЗ) по адрес на регистрация (за ЮЛ и ЕТ) или постоянен адрес (за ФЛ).

От ДФЗ подчертава, че достъп до СЕУ имат само регистрирани потребители. Ако нерегистриран потребител желае да влезе в системата, трябва да подаде заявка за регистрация от секция „Потребителски панел“ seu.dfz.bg, след което да се яви в ОД на ДФЗ, за да се  идентифицира и достъпът му да бъде активиран.

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!