Системата за мониторинг на земеделските площи трябва да функционира със стартирането на новата Обща селскостопанска политика след 2020 година. Как се очаква да работи, с какви данни и толкова ли е лесно процесът на проверките изведнъж от физически да стане напълно автоматичен? Това стана ясно на първата с бранша дискусия за ОСП 2021-2027 г., чиито съорганизатор беше Национална селска мрежа. Георги Праматаров от дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските площи“ представи примерна схема как би вървял процесът на мониторинг за даден парцел по дадена схема. Сравнява се със светофарна система. Това е голямо предизвикателство основно за колегите от Разплащателната агенция.

Ако се намерят маркери за допустимост и не се намерят маркери за недопустимост, тогава програмата светва зелено, тоест може да бъде продължено към оторизация и плащане.

Ако се установи маркер за недопустимост, например най-лесният маркер е да е изгорена площта или да има разорано пасище, веднага ще се установи. За всяка култура и схема има най-различни маркери, които трябва да се заложат. Ако се установи такова нещо, веднага има наддеклариране, системата светва в червено.

В определени случаи, които трябва да са много малко, компютърът няма да може да установи нито със 100-процентова сигурност, че има неизпълнение, нито със 100-процентова сигурност, че има изпълнение. Тогава е жълтият светофар, при който целият процес минава през допълнителни проверки, които могат да бъдат какво дава системата за идентификация на земеделски парцели; дали земеделският стопанин може да даде някаква информация – геотагнати снимки, документи ли нещо друго, и ако не, може да се стигне може да се стигне до проверка на място.

Защо начинът на заявяване в момента не е достатъчно добър?

Заявлението трябва да отговаря на културата на място. ИСАК също доста трябва да се променя – най-вече в начина на оторизация.

Липсата на съответствие между правните основания и кадастралните имоти няма да доведе до еднозначен отговор спазва ли се необходимият ангажимент върху земеделската площ. Преди да има правно основание, теренът е заявен както трябва. Угарта си е угар, след правното основание обаче заявено пасище и угар едновременно, ще излезе въпросителна и ще трябва да се правят допълнителни проверки. Отговорът е, че преди да въведем системата трябва да унифицираме всички маркери за описване собствеността на земеделските земи

Друг интерес пример е с трайни насаждения, заявявани доста години правилно – по обработка, но при въвеждане на правното основание се заявяват накриво, само и само да отговорят на правното основание.

Кави примери дават от ЕК и GRC. Системата за мониторинг ще замести проверките на място. Тази картина показва поредицата от снимки на сателитите, поредицата от снимки на терен, за да се установи дали всичко е наред, и графиката, която излиза от компютърното разчитане на тези снимки. Тази графика показва засаждането на културата, растежа на културата, узряването на културата, жътвата на културата, оран, тоест угар и след това засаждането и развитието на следващата култура. Това е графиката, която компютърът ще търси и ще сравнява с това, което администрацията трябва да заложи като предефинирани алгоритми, и това, което земеделският стопанин заявява. Точността е над 90% във всички основни култури, които се заявяват на европейско ниво. Визуалното определяне е невъзможно, затова е необходима е автоматизация.

Трябва да се вземе в предвид, че сателитните снимки не са достатъчно точни, тук не става дума за измервания, а за наличие на земеделска дейност, която се очаква да бъде намерена на този парцел, така както е заявен. Ако се наложи нещо да се измерва, тогава ще се стигне до системата за идентификация на земеделските парцели, затова тя също трябва да е точна.

„Ние трябва да научим машината да намира това, което трябва, а това става с поредица от експерименти и анализи“, коментира Праматаров и представи схема как са наложени огромен брой парцели с пшеница, огромен брой парцели с ечемик, огромен брой парцели с пасища, от които се намира средното състояние или маркерът, който трябва да се заложи в компютъра. Пшеницата и ечемикът изглеждат горе-долу еднакво, но като се наложат снимките, се вижда, че в определен период от годината те се различават. Това е начинът, по който може да се различи култура от култура, ако това е необходимо.

Какви са целите и предимствата на новата система за мониторинг, както и предизвикателствата пред администрацията ще видите още в презентацията по-долу:

Система за мониторинг на земеделските площи