Стартира порталът GI view– нова база данни за търсене на всички географски ознчения (ГО), защитени на ниво Европейски съюз (ЕС).

GI view предоставя единна входна точка за данни за регистрирани ГО в ЕС и е полезен актив за потребители, производители и специалисти по интелектуална собственост. Порталът също така съдържа подробна информация за ГО извън ЕС, защитени на ниво ЕС чрез двустранни и многостранни споразумения, както и за ГО на ЕС, защитени в страни извън ЕС.

На 25-26 ноември 2020 г. Европейската комисия (Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“), съвместно с EUIPO (Служба на ЕС за интелектуална собственост) проведе видео-конференция на тема „Укрепване на георграфските означения“. Заинтересованите страни имаха възможност да изложат своите възгледи по проблеми от различно естество – от осигуряването на устойчиво производство до правните предизвикателства при защита на ГО в интернет.

Комисарят по земеделие Януш Войчеховски заяви, че под знака на Зелената сделка имаме шанс да зададем нов курс на селскостопанската политика. ГО трябва също да бъдат адаптирани към бъдещето и да бъдат намерени начини за тяхната защита от фалшификати в интернет, както и за опростяване на процедурите, за да станат по-достъпни и привлекателни за производителите.

Войчеховски каза още: „Горд съм да видя стартирането на портала GIview, разработен от Службата за интелектуална собственост на ЕС. Тази платформа е чудесен инструмент за допълнителна публичност на нашите известни европейски географски ознчения и тези, защитени съгласно нашите международни споразумения. Всяко регистрирано в ЕС географско означение има история зад себе си, отразяваща разнообразието и богатството на продуктите, които нашият континент може да предложи. Моите служби и аз ще продължим да търсим начини за укрепването им, след като показахме тяхната добавена стойност както за производителите, така и за потребителите.“

Изпълнителният директор на EUIPO, Кристиан Аршамбо , заяви: Географските ознчения не само гарантират качество, но също така създават стойност и поддържат работни места в нашия Съюз. Те са важно право на интелектуална собственост, което помага да се поддържат европейските традиции, наследство и начин на живот. Освен че помагаме на потребителите на системата за интелектуална собственост на ЕС, ние се надяваме, че GI view ще помогне и на гражданите да придобият по-голяма осведоменост относно системата за защита на ГО в ЕС и за приноса им в нашата икономика.“

При старирането на базата данни eAmbrosia, в началото на годината, са били включени 3 300 регистрирани ГО, а новият портал GI view е предназначен да съдържа не само регистрираните в ЕС, но също и защитените съгласно 34 международни споразумения, което означава общо около 40 000 защитени ГО. Предстои да бъдат добавяни описания, снимки и карти, с цел свързване на сухите данни с реалните хора, продукти и произход.

Схема за неземеделски ГО до края на следващата година

Публикуваният от Комисията План за действие относно интелектуалната собственост е втората стъпка, която ангажира изпълнителната власт на ЕС да се бори с измамите и фалшифицирането. До края на следващата година ще бъде представена схема за неземеделски ГО.

Комисар Войчеховкси уточни още, че ГО са истински успех в ЕС, описвайки ги като „сърцето на сескостопанската политика“ и според него производителите трябва да насочат усилия към производство на качествени продукти, а не да преодоляват бариери, свързани с тях.

Ханс-Йоахим Фухтел, парламентарен държавен секретар на немското Министерство на храните и земеделието заяви, че настоящата ситуция, в която все повече хора  готвят у дома си, макар и тежка, е чудесна възможност за селскотопанския сектор, включително за тези, които вече работят с ГО, защото произходът на продуктите е важен за потребителите, независимо от пандемията. Той заяви, че 80% от германците желаят да купуват продукти, произведени в собствените им региони, като са готови да платят по-висока цена за устойчивост и качество, което е предпоставка за повече доходи за фермерите и земеделските производители.

Германското правителство приветства идеята на Комисията за укрепване на политиката по отношение на  ГО в рамките на стратегията „От фермата до трапезата“.  Винопроизводители призоваха за развитие на агротуризм, насочен към инициативи за подпомагане на продукти с ГО като вино и сирене, които са силно засегнати от  пандемията. Те призоваха комисар Войчеховски да се „ангажира“ с проблема  в спора за Airbus и наложените от САЩ мита за европейските селскостопански хранителни продукти.

Президентът на Международната мрежа за георгафски указания, Клод Вермонт-Дерош също приветства стартирането на новия портал GI view  и подчерта ключовата ролята на производителите на ГО в опазването на околната среда, както и техния принос към икономическо и социално развитие на много региони в ЕС.

Източник: https://ec.europa.eu/; www.tmdn.org/giview/; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!