Четвърта проектна година

 „Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020“

| май 12, 11:00 – 15:00 часа

с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР: 
Възможности за подкрепа по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020. Актуални възможности за подкрепа по схеми на ДФ „Земеделие“ . Нови възможности за подкрепа на малки и млади фермери в новата ОСП 2023-2027.

| 11 май 2022 г.

с. Чалъкови

 

ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА: Надграждане на капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ

| април 16, 11:00 – 17:00 часа

хотел „Верея“, гр. Стара Загора 

 

ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА: Надграждане на капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ

| април 15, 11:00 – 17:00 часа

хотел „Верея“, гр. Стара Загора 

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!