Четвърта проектна година

ФИНАЛНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

 “Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020“

| 17 октомври 2022 г

зала „София“, х-л „Метрополитън, гр. София

 

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА

на представители от Звената за управление/ Национални селски мрежи на държави-членки от ЕС и новата Европейска мрежа по ОСП 2023-2027

„Vision for  National CAP Network“

| 14 октомври 2022 г

х-л „Метрополитън, гр. София

Протокол_14.10.2022

РАБОТНА СРЕЩА

за развитие на капацитета на представителите на Местни инициативни групи

„Възможности за подкрепа на МИГ по текущия прием на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ”. Концепцията на ЕС за „Smart Villages” в подкрепа на интелигентни селища и решения в селските райони.“

| 04 октомври 2022 г

Безистена“, гр. Ямбол

Протокол_04.10.2022

КРЪГЛА МАСА

за експертите от УО и ДФЗ с експерти от Дирекция „Национален фонд“ на Министерство на финансите и Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет

| 30 септември 2022 г

Министерство на земеделието – ет. 2 “малък колегиум”, гр. София

Протокол_30.09.2022

КРЪГЛА МАСА

с УО на тема „Smart villages и възможности за подкрепа“

| 29 септември 2022 г

Министерство на земеделието – ет. 2 “малък колегиум”, гр. София

Протокол_29.09.2022

Заседание на тематична работна група (ТРГ5)

„Подкрепа за Smart villages в България“ – второ заседание

| 14 септември 2022 г

гр. София, онлайн

Протокол_14.09.2022

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

Възможности за подкрепа на общините от селските райони по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020“

| 31 август 2022 г

х-л „Метрополитън“, гр. София

Протокол_31.08.2022

Заседание на тематична работна група (ТРГ5)

„Подкрепа за Smart villages в България“

| 30 август 2022 г

х-л „Метрополитън“, гр. София

Протокол_30.08.2022

ОБУЧЕНИЕ

„Ново законодателство в областта на биологичното производство“

| 12 август 2022 г

х-л „Мираж“, гр. Бургас

Протокол_12.08.2022

РАБОТНА СРЕЩА
„Обсъждане проекта на нов Национален план за биологично производство в контекста на Европейската зелена сделка и амбициозните цели за 2030 г.“

| 11 август 2022 г

х-л „Мираж“, гр. Бургас

Протокол_11.08.2022

РАБОТНА СРЕЩА с научната общност и потенциални бенефициенти за представяне на възможностите за подкрепа по подмярка 1.2
„Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020

| 27 юли 2022 г.,

х-л Метрополитън, зала Рим гр. София

Протокол_27.07.2022

„Актуално за хода на преговорите и финализирането на Стратегическия план по ОСП за периода 2023-2027“

| 26 юли 2022 г.

х-л Метрополитън, зала София гр. София

Протокол_26.07.2022 

Работна среща „Набиране на идеи в подкрепа на подпомагане на интелигентни селища (smart villages) и решения в България“

| 28 юни 2022 г.

х-л „Метрополитън“ , гр. София

Протокол_28.06.2022

 

 

Национална селска мрежа участва в „Национален фестивал на лавандулата“ 2022

| 25 юни 2022 г.

с. Средно Градище, община Чирпан

 

РАБОТНА СРЕЩА

„Набиране на идеи и обратна връзка относно прилагането на процедурите за избор на изпълнител по ПРСР 2014-2020, предложения за справяне с предизвикателствата и подготовка за новия програмен период“

| 24 юни 2022 г.

х-л Метрополитън, зала Рим, гр. София

Протокол_24.06.2022

 „Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020“

| май 12, 11:00 – 15:00 часа

с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол 

Протокол_12.05.2022 

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР:
Възможности за подкрепа по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020. Актуални възможности за подкрепа по схеми на ДФ „Земеделие“ . Нови възможности за подкрепа на малки и млади фермери в новата ОСП 2023-2027.

| 11 май 2022 г.

с. Чалъкови

Протокол_11.05.2022

ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА: Надграждане на капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ

| април 16, 11:00 – 17:00 часа

хотел „Верея“, гр. Стара Загора 

Протокол_16.04.2022 

ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА: Надграждане на капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ

| април 15, 11:00 – 17:00 часа

хотел „Верея“, гр. Стара Загора 

Протокол_15.04.2022 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!