Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщи, че Управителният съвет на ДЗФ е одобрил по време на свое заседание на 27.07.2021 г. Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” през 2021 г. Земеделските стопани ще получат през 2021 г. до 100 млн. лева по схемата.

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

Допустими кандидати

Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ, както и за предходната стопанска година. Кандидатите трябва да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап

От ДФЗ припомнят, че Европейската комисия нотифицира удължаване срока на прилагане на помощта до 31.12.2023 г., като годишният бюджет по схемата е увеличен от 84 млн. лв. на 100 млн. лв. Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

Кандидатстване от 1 до 24 септември в ОСЗ

Заявленията за ползване на отстъпката ще се подават от 1 до 24 септември 2021 г. Документи ще се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица. Към заявлението за подпомагане се прилагат копия от фактурите за закупено гориво. След приема на документи са предвидени проверки на фактурите от страна на Националната агенция за приходите (НАП). Помощта се изплаща на земеделските стопани от Агенция „Митници“ чрез ДФЗ.

ДФЗ посочва, че интересът към тази държавна помощ е голям и нараства с всяка изминала година като:

  • за Кампания 2016- подпомогнати са 6 716 фермери;
  • за Кампания 2017- подпомогнати са 8 250 фермери;
  • за Кампания 2018 – подпомогнати са 9 597 фермери;
  • за Кампания 2019- подпомогнати са 10 734 фермери;
  • за Кампания 2020 г. – подпомогнати са 11 634 фермери.

По обобщени данни на ДФЗ, от началото на прилагането на схемата до 2020 г. (включително) на земеделските стопани са изплатени общо над 413 млн. лева.

👉*Указанията за прилагане на схемата и образците на документи са публикувани в сайта на МЗХГ👉ТУК!

Източник: ДФЗ

*Публикацията е актуализирана на 04.08.2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!