Европейската седмица на регионите и градовете (EU Regions Week 2021) тази година ще се проведе в периода от 11 до 14 октомври. Съорганизатори са Генералната дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия и Европейският комитет на регионите.

EU Regions Week 2021 предлага събития, свързани със земеделието, горите, биоразнобразие и околна среда, селските райони, „Smart Villages“, AKIS, кръгова икономика, дигитализация и иновации

ЕU Regions Week 2021 ще предложи 300 сесии, разпределени за 4 дни, почти 850 лектори от целия ЕС и извън него, 365 часа интерактивни конференции, повече от 100 видеоклипа и 30 щанда за демонстрация на успешни истории и отзиви за конкретни проекти.

Под лозунга „Заедно за възстановяване“ EU Regions Week 2021 ще бъде съсредоточена върху четири теми:

 • Зелен преход: за устойчиво и зелено възстановяване
 • Сближаване: от спешни случаи до устойчивост
 • Цифров преход: за хора
 • Ангажиране на гражданите: за приобщаващо, участващо и справедливо възстановяване

В рамките на EU Regions Week 2021 са предвидени общо 67 събития. Те ще бъдат организирани онлайн като местни диалози или информационни сесии, координирани от различни партньори в цяла Европа. Събитията са свързани с тематични приоритети на EU Regions Week 2021, в чийто контекст са планирани и  събития свързани със земеделието, горите, биоразнобразие и околна среда, селските райони, „Smart Villages“, AKIS, кръгова икономика, дигитализация и иновации, като:

 • Agriculture in transition to a new era
 • Rural connections: green and digital innovation to unlock the potential of rural and remote areas
 • Enabling Smart Villages Policies for Rural Recovery
 • Rural Smart Communities
 • Smart recovery in rural communities through youth engagement and social innovation
 • Sustainable development of mountain destinations and territories: inspiration from Alpine regions
 • The role of Demo Farms in Agricultural Knowledge and Innovation Systems: a policy perspective
 • Biodiversity for climate protection and a green recovery
 • Our Forests, our Future
 • EURegionsWeekUniversity – Alternative and local food systems (ALFS) in a post
 • Smaller and Medium-sized Cities – Challenges and solutions to scaling up the digital transformation
 • Tackling energy and mobility poverty for an inclusive green transition
 • Healthy ageing in the EU: the potential of digital innovation for elderly health and social care
 • Tech4Good: using tech and online platforms to transform communities and SMEs
 • The five key points of the ecological transition
 • Circular Economy Practices for EU Recovery
 • The Green Transition and Community Participation – The Hidden Benefits и много други.

ЕU Regions Week е най-голямото ежегодно събитие в Брюксел, посветено на регионалната политика. Това събитие служи като платформа за обсъждане и демонстриране на развитието на политиката на сближаване на ЕС и за по-голямо осъзнаване на вземащите решения за значението на регионите и градовете в политиката на ЕС. ЕU Regions Week допринася също така за продължаващия дебат относно демокрацията и ангажираността на гражданите в контекста на Конференцията за бъдещето на Европа и приканва своите партньори да участват активно чрез Многоезична цифрова платформа.

👉Цялата програма на EU Regions Week 2021 можете да изтеглите 👉ТУК

👉Регистация за избрани от вас събития от програмата на EU Regions Week 2021 можете да направите 👉ТУК

👉Всичко за EU Regions Week 2021 можете да научите от сайта на събитието 👉https://europa.eu/regions-and-cities…

Източници: https://europa.eu/regions-and-cities/; https://ersa.org/; https://futureu.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!