Тринадесет организации  от сектора на хранително- вкусовата промишленост на ЕС призоваха Европейската комисия (Комисията) да извърши пълна оценка на въздействието на целите на стратегията “Oт фермата до трапезата“ за използването на селскостопански химикали, преди вземане на политически или обвързващи регулаторни решения.

13-те организации в съвместно отворено писмо от 27.05.2021 г. заявяват, че подкрепят амбицията на Комисията, залегнала в стратегиите “Oт фермата до трапезата“ и Биоразнообразие 2030 и призовават Комисията да вземе предвид следното:

  1. „Необходимостта от извършване на цялостна оценка на кумулативното икономическо, социално и екологично въздействие на различните цели за земеделието в ЕС, посочени в стратегиите “Oт фермата до трапезата“ и Биоразнообразие 2030, преди да се вземат каквито и да било политически или обвързващи регулаторни решения. Това е от решаващо значение за идентифициране на области, за които са необходими спешни действия, съпътстващи мерки или подкрепа.
  2. Предложените цели трябва не само да бъдат съгласувани и последователни в рамките на инициативите по „Европейския зелен пакт“, но и трябва да бъдат полезни, измерими, реалистични и постижими.
  3. Целите трябва да бъдат научно обосновани, технически осъществими и икономически устойчиви, за да позволят дългосрочната икономическа жизнеспособност и конкурентоспособност на всички участници във веригата за доставка на храни.“

Организациите подчертават важността на вече постигнатия напредък за рязко намаляване на употребата на пестициди през последните 50 години и на средния процент на използване на активните съставки на хектар с 97%.

В съвместното писмо организациите заявяват, че за да се запази този напредък и да се постигнат целите на стратегията “Oт фермата до трапезата“  „производителите трябва да разполагат с достатъчно безопасни, ефективни и достъпни инструменти за осигуряване на продоволствена сигурност и устойчиво производство, включително технологии за биоконтрол, ротационни системи на културите, методи за дигитализация, нови геномни техники и еластични сортове европейски култури и растения“.

Според 13-те организации „Отговорите на предизвикателствата, които предстоят, изискват значителни инвестиции в научноизследователска дейност, иновации и в разработването на нови инструменти по цялата агро-хранителна верига. Ето защо е от съществено значение да продължим да инвестицираме в тази област, за да предлагаме на пазара ефективни, достъпни и безопасни алтернативи и технологии за растителна защита, които са добре адаптирани към селскостопанската система и обстоятелствата в ЕС. За да се случи това, политическата рамка трябва да бъде адаптирана. Това включва приемането на хоризонтална иновационна рамка на ЕС.“

👉 С отвореното писмо на 13- те организации можете да се запознаете 👉 ТУК.

Преговорите в ЕС за новата ОСП 2023-2027 продължават през юни

Какво предстои?

  • 14 юни- на заседание на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС) ще се направи подготовка за предстоящия триалог по Регламента за стратегическите планове;
  • 16-17 юни- ще има трилог на ниво служби, без министри и комисар;
  • 21 юни- СКСС ще обсъди резултата от триалога и ще се даде мандат за предстоящия супертриалог;
  • 24 и 25 юни- супертриалог;
  • 28 и 29 юни- заседание на земеделските министри в Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург, на който ще се търси постигане на политическо съгласие.

Източник: https://freshfel.org; www.consilium.europa.eu; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!