На 15 февруари 2021 г. започва прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 (НППЛВС 2019-2023).

Заявления за предоставяне на финансова помощ могат да се подават до 24 февруари 2021 г., лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“.

Мярката се прилага за първи път в България

Мярката се прилага за информиране на потребителите относно отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол, както и за схемата на Европейския съюз за ЗНП и ЗГУ по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.

Допустими кандидати

За подпомагане имат право да кандидатстват асоциации и организации на производители на лозаро-винарски продукти, професионални организации работещи основно в лозаро-винарския сектор, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки, както и държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.

Допустими дейности

Допустимите за финансиране дейности са свързани с провеждане на информационни кампании в медиите, изработване на информационни материали като брошури, дипляни, флаери, плакати, билбордове и др., създаване на уебсайт, участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали, конференции и др.

Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на информационните проекти е от 1 до 3 години от датата на сключване на договора с ДФ „Земеделие“.

Бюджет и тавани

Предвиденият бюджет за финансовата 2021 г. е малко над 3 млн. лева. Максималната стойност на един проект не може да надвишава 700 000 лв. годишно и 2 000 000 лв. за тригодишен период.

Източник: ИАЛВ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!