15-та национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ” се организира от Съюза по хранителна промишленост (СХП) и Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), съвместно с Университета по хранителни технологии (УХТ) и с любезното съдействие на Съюз на изобретателите в България.

Организаторите подчертават, че целта на конференцията е:

 • запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др.;
 • представяне на нови продукти и технологии от хранителния бранш;
 • дискусия по всички въпроси, вълнуващи производителите от хранителния бранш.

Форумът ще се проведе на 13 октомври 2022 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 17:00 ч. в УХТ – Пловдив, бул. Марица 26, аудитория Хоризонт, Бл. 2.

Участието в събитието е без такса, но се изисква предварително подаване Заявка за участие до 07. 10. 2022 г. на:

 • адрес: Съюз по хранителна промишленост, гр. София 1000, ул. Раковски 108, офис 408 или
 • телефон и електронна поща: тел.: (02) 987-47-44, инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82; e-mail: ufi_sb@abv.bg

 

Програмата на форума включва следните теми:

 • Основни тенденции в развитието на иновациите в хранителната индустрия
 • Индустриалната собственост като елемент на иновационния процес – нови гъвкави инструменти за бъдещето развитие на политиката на качеството. Регистрация на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер.
 • Хранителните добавки и добавки в храни – нови законодателни изисквания
 • Иновации в опаковките на храните
 • Възможности за подпомагане на бизнеса от програми и проекти. Финансиране и субсидиране на иновационни проекти
 • Иновациите в ХВП – споделяне на опит от водещи фирми и научни звена
 • Разработки на нови продукти на млади учени и студенти в областта на ХВП.

Организаторите посочват, че Конференцията ще бъде полезна за млади научни работници и специалисти от ХВП, студенти, докторанти, собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и др. специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП, търговци на едро и дребно и др.

👉Повече информация за събитието можете да научите от👉Поканата на Съюз по хранителна промишленост

Източник: СХП; https://pixabay.com/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!