От 16 май до 15 юни 2022 г. ще се проведе прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 (НППЛВС 2019-2023).

300 хил. лв. е одобреният бюджет по мярката за 2022 г. съгласно заповедта на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

 

  • По мярката се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде.
  • Кандидатите следва да са вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители.
  • Преди подаване на документи в ДФЗ  производителите трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания.

 

Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват гроздопроизводители – физически или юридически лица, както и групи и организации на физически или юридически лица.

Допустими застрахователни рискове: Допустими за финансиране са застрахователни рискове за природни бедствия – неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд и тежка суша), загуби, причинени от животни, болести по растенията, нашествия от вредител, както и загуби, причинени от пандемии при хората.

Финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, е до 80% от стойността на застрахователните премии. Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя в края на месец април за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието. Същата се изготвя въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните 3 винарски години и за получените средни добиви от единица площ за същите периоди.

Кандидатстване: Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФЗ на адрес: ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81 87 504/505/512/513/514/532/604/624.

Документи на ИАЛВ:

В сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) можете да откриете:

Документи на ДФЗ:

Образци на документите за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ са публикувани в сайта на ДФЗ👉ТУК!

Обнародвани са промените в наредбата за мярка 10 „Агроекология и климат“ на ПРСР 2014-2020

В брой 20 на Държавен вестник от 11.03.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.  (НППЛВС 2019 – 2023). 👉Обнародвани са промени в НАРЕДБА № 6 за прилагане на НППЛВС 2019-2023

 

Източник: ДФЗ; ИАЛВ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!