От 17 май до 15 юни 2021 г. ще се проведе прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 (НППЛВС 2019-2023).

 

  • По мярката се подпомага застраховането на реколтата от винено грозде.
  • Кандидатите следва да са вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители.
  • Преди подаване на документи в ДФЗ  производителите трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания.

 

Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват гроздопроизводители – физически или юридически лица, както и групи и организации на физически или юридически лица.

Допустими застрахователни рискове: Допустими за финансиране са застрахователни рискове като неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител, както и загуби, причинени от пандемии при хората.

Финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, представлява процент от застрахователната премия, в зависимост от вида застраховка, която са сключили.

  • До 80 % от стойността на застрахователните премии ще получават производители за застрахователни полици, включващи загуби, причинени от природни бедствия.
  • До 70 % ще бъде подпомагането за кандидати, застраховали реколтата си срещу неблагоприятни климатични условия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител и загуби, причинени от пандемии при хората.
  • До 70 % ще получават и лицата, сключили комбинирана застраховка за неблагоприятни климатични условия и природни бедствия.

Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Същата се изготвя въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните 3 винарски години и за получените средни добиви от единица площ за същите периоди.

Кандидатстване: Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФЗ на адрес: ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 514 и 02/8187 534. От ДФЗ приканват бенефициентите да спазват стриктно предварително записаните часове, както и да носят лични предпазни средства.

*Документи на ИАЛВ:

В сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) можете да откриете:

Документи на ДФЗ:

Образци на документите за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ са публикувани в сайта на ДФЗ ТУК!

Източник: ДФЗ; ИАЛВ

*Публикацията е актуализирана на 17 май 2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!