На 19 септември 2019 г. в 13:00 ч. (CEST*) Европейската комисия (ЕК) стартира третата покана за кандидатстване по иницитивата WiFi4EU, която ще е отворена за общини в ЕС и ще продължи само един ден и половина- до 20 септември 2019 г. в 17:00 ч. (CEST*).

Целта на инициативата WiFi4EU е да се предостави висококачествен интернет достъп на граждани и посетители на ЕС чрез безплатни точки за безжичен достъп на обществени места, като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки или здравни центрове. Ще бъдат раздадени ваучери, финансирани от ЕК чрез инициативата, за да се подкрепят общините при инсталирането на точки за безжичен достъп в тези центрове на обществения живот, като се използват услугите на дружества за инсталиране на Wi-Fi.

Бюджетът за настоящия прием е в размер на 26.7 млн. евро. Общините ще могат да кандидатстват за 1 780 ваучера, всеки на стойност 15 000 евро. Всяка община има право само на един ваучер за целия период на инициативата WiFi4EU.

За да могат да кандидатстват за инициативата WiFi4EU, общините трябва да се регистрират на портала WiFi4EU (https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home) преди поканата. Регистрациите могат да се правят по всяко време и на всеки език на ЕС. В процеса на регистрация трябва да се използва EU Login профил, свързан с общината (повече информация за създаването на EU Login профил е достъпна на адрес: http://europa.eu/!Uv63Cx). След като общините се регистрират на специалния портал WiFi4EU, те ще могат да кандидатстват за ваучер само с едно кликване.

Първият прием по WiFi4EU, проведен през ноември 2018 г., бе изключително успешен- над 13 000 кандидатствали общини от цяла Европа и предоставени 2 800 ваучера. В рамките на последвалия през април 2019 г.  втори прием са подадени близо 10 000 кандидатури за 3 400 ваучера.

Общините ще бъдат избирани от ЕК по реда на подаване на кандидатурите въз основа на датата и часа на изпращането на техните кандидатури (т.е. на часа, когато са натиснали бутона „Кандидатстване“ на портала, а НЕ на датата на изпращане и времето на тяхната регистрация).

98 % от тези ваучери са били заявени в рамките на първите 60 секунди от стартиране на приема, а страни като Италия, Германия и Испания достигат максималния за тях брой ваучери в първите няколко секунди.

Повече от 50% от общините от страни като България, Хърватия, Ирландия, Литва, Португалия и Словения са сред получилите ваучери по първа и втора покана на WiFi4EU.

Повече информация е достъпна онлайн https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home.

За да знаете повече за това как работи инициативата WiFi4EU, вижте ръководството „стъпка по стъпка“ за WiFi4EU в прикачения към публикацията файл.

WiFi4EU guide_BG

*CEST- Central European Summer Time (централно европейско лятно часово време)

Източник: https://wifi4eu.ec.europa.eu