Приемът на проекти по направление „Храна и природни ресурси“ е специфичен за последната година на програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. Той включва дейности, които са допълващи за другите покани за кандидатстване, но служат за мост към бъдещата научноизследователска и иновационна програма на ЕС Хоризонт Европа (2021-2027 ). Приемът предвижда отпускането на 208 млн. евро за проектиране на начини за устойчиво управление на ресурсите от сушата и морето, осигуряване на храна и устойчиво торене и ускоряване на прехода от линейна икономика, базирана на изкопаеми горива към кръгова икономика с нисковъглеродни емисии.

Повечето процедури са в ход със срок на прием до 22 януари 2020 година.

 • Подкрепа на европейските агроекологични научни изследвания и иновации- 2 млн. евро индивидуални проекти
 • Разработване на дългосрочен мониторинг и оценка на рамката на Общата селскостопанска политика- 2 млн. евро индивидуални проекти
 • Цялостна визия за градско земеделие- 2 млн. евро индивидуални проекти
 • Към европейски изследвания и иновации, пътна карта на почвите и управлението на земята- 1 млн. евро MMA партньорски проекти
 • Производителност за качество и устойчивост- 21 млн. евро индивидуални проекти

Краен срок: 22.01.2020 г.

Краен срок: 8.09.2020 г.

 • Селско стопанство без изкопаеми горива- решения и пътища за земеделие, което не използва изкопаеми горива- 12 млн. евро индивидуални проекти
 • Храна 2030- Овластяване на градовете като агенти за трансформация на системата- 38 млн. евро индивидуални проекти
 • Подкрепа на системите на бъдешето за безопасност на храните- 3 млн. евро индивидуални проекти
 • Създаване на обществена ангажираност за биоикономиката- 1 млн. евро индивидуални проекти

Възможностите за финансиране по последния прием по Хоризонт 2020 за 2020 г. за сектор земеделие и гори са предвидени над 469 млн. евро, разделени на три основни теми:

 • Устойчива продоволствена сигурност (Sustainable food security -SFS)
 • Възраждане на селските райони (Rural renaissance -RUR)
 • Храна и природни ресурси (Food and natural resources -FNR)

Свързани статии:

500 млн. евро до края на 2020 г. за земеделие и гори по програмата Хоризонт 2020

Възможности за финансиране по Multi actor approach (MMA) подхода- работа в екип на много партньори

Отворени приеми за проекти за по-здравословна и чиста храна по Хоризонт 2020

88 млн. евро за възраждане на селата по Хоризонт 2020

Вижте всички отворени възможности за финансиране в последния прием по Хоризонт 2020 за 2020 г. в новата брошура на мрежата на Европейско партньорство за иновации – EIP AGRI.

Еip-agri_brochure_horizon_2020