51 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 31.12.2021 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 570 101 932 евро от ЕЗФРСР.

56 % е изпълнението на ПРСР спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 2 108 288 411 евро са договорените суми по Програмата (ЕЗФРСР+НФ**) по данните на ДФЗ към 31.12.2021 г. Договорените средства представляват 55.85 % от общия бюджет на програмата, което поставя ПРСР по този показател на последно място в класацията за изпълнението на всички оперативни програми.

След като с Решение за изпълнение на Комисията C(2021) 8541 от 19.11.2021 г. бе одобрена 11- тата нотификация на Програмата, уреждаща нейното удължено прилагане и финансиране със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г., настоящите данни на ДФЗ отразяват увеличения бюджет на ПРСР 2014-2020.

Справка на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.12.2021 г. показва:

  • 42.14 % (ЕЗФРСР) е изпълнението на НЕ ИСАК базираните мерки; 1 082 481 772 евро са изплатените средства (ЕЗФРСР+ НФ), от които 916 060 301 евро са от ЕЗФРСР; 56.16% е договарянето по НЕ ИСАК мерките (ЕЗФРСР) спрямо общият им бюджет (или 1 220 978 891 евро е договорената сума по ЕЗФРСР); 8 765 е броят на сключените договори по тези мерки;
  • 72.23% (ЕЗФРСР) е изпълнението на ИСАК базираните мерки, а 865 782 214 евро са изплатените средства по компенсаторните мерки (ЕЗФРСР+ НФ)– от тях 654 041 631 евро са средствата от ЕЗФРСР.

👉Обобщената справка на ДФЗ към 31.12.2021 г. можете да видите ТУК.

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; **НФ- национално финаниране

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!