52.44 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 31.03.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 609 843 720 евро от ЕЗФРСР.

56 % е изпълнението на ПРСР спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 2 125 121 520 евро са договорените суми по Програмата (ЕЗФРСР+НФ**) по данните на ДФЗ към 31.03.2022 г. Договорените средства представляват 56.31 % от общия бюджет на Програмата, което поставя ПРСР по този показател на последно място в класацията за изпълнението на всички оперативни програми в България.

След като с Решение за изпълнение на Комисията C(2021) 8541 от 19.11.2021 г. бе одобрена 11- тата нотификация на Програмата, уреждаща нейното удължено прилагане и финансиране със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г., настоящите данни на ДФЗ отразяват увеличения бюджет на ПРСР 2014-2020.

Справка на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.03.2022 г. показва:

  • 43.45 % (ЕЗФРСР) е усвояването по НЕ ИСАК базираните мерки; 1 116 561 847 евро са изплатените средства (ЕЗФРСР+ НФ), от които 944 684 489 евро са от ЕЗФРСР; 56.81%  е договарянето по НЕ ИСАК мерките (ЕЗФРСР) спрямо общият им бюджет (или 1 461 346 450 евро е договорената сума по ЕЗФРСР + НФ); 8 952 е броят на сключените договори по тези мерки, при 23 478 общ брой подадени заявления;
  • 73.46% (ЕЗФРСР) е усвояването по ИСАК базираните мерки, а 880 605 345 евро са изплатените средства по компенсаторните мерки (ЕЗФРСР+ НФ)– от тях 665 159 231 евро са средствата от ЕЗФРСР.

👉Обобщената справка на ДФЗ към 31.03.2022 г. можете да видите👉 ТУК!

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; **НФ- национално финаниране

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 21 април тече обществено обсъждане на правилата за прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!