57 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 366 716 96 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 30.04.2021 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 354 365 537 евро от ЕЗФРСР.

78 % е изпълнението на ПРСР спрямо бюджета (ЕЗФРСР) от отворени приеми/кампании, 68 % е изпълнението на Програмата спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 1 951 522 005 евро са договорените суми по Програмата (ЕЗФРСР+НФ**) към 30.04.2021 г.

Справка на ДФ „Земеделие“ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 30.04.2021 г. показва:

  • 46.47 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки, 81.76 % е договарянето спрямо бюджета от отворени приеми, а 918 489 210 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ);
  • 82.27 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки, а 763 150 763 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ).

 

👉Справката на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 30.04.2021 г. можете да видите ТУК.

Източник: ДФ „Земеделие“- РА

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; **НФ- национално финаниране

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!