56.01 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 000 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 30.09.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 719 401 616 евро от ЕЗФРСР.

59 % е изпълнението на ПРСР спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 2 208 735 182 евро са договорените суми по Програмата (ЕЗФРСР+НФ**, от които 1 798 613 268 евро са по ЕЗФРСР) по данните на ДФЗ към 30.09.2022 гДоговорените средства представляват 58,59 % от общия бюджет на Програмата, което поставя ПРСР по този показател на последно място в класацията за изпълнението на всички оперативни програми в България.

След като с Решение за изпълнение на Комисията C(2021) 8541 от 19.11.2021 г. бе одобрена 11- тата нотификация на Програмата, уреждаща нейното удължено прилагане и финансиране със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г., настоящите данни на ДФЗ отразяват увеличения бюджет на ПРСР 2014-2020.

Справка на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 30.09.2022 г. показва:

  • 46.35%  (ЕЗФРСР) е усвояването по НЕ ИСАК базираните мерки; 1 190 706 135 евро са изплатените средства (ЕЗФРСР+ НФ), от които 1 007 567 878 евро са от ЕЗФРСР; 60.03%  е договарянето по НЕ ИСАК мерките (ЕЗФРСР) спрямо общият им бюджет (а 1 544 960 112 евро е договорената сума по ЕЗФРСР + НФ);  9 493   е броят на сключените договори по тези мерки, при 23 478 общ брой подадени заявления;
  • 78.61 % (ЕЗФРСР) е усвояването по ИСАК базираните мерки спрямо общият им бюджет от 1 197 582 839 евро (ЕЗФРСР+ НФ), а 940 195 217 евро са изплатените средства по компенсаторните мерки (ЕЗФРСР+ НФ) – от тях 711 833 737 евро са средствата от ЕЗФРСР.

👉Обобщената справка на ДФЗ към 30.09.2022 г. можете да видите 👉 ТУК!

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; **НФ- национално финансиране.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!