Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) публикува индикативен график за оторизациите в първите 6 месеца на 2021 г. по схемите за директни плащания и компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020 за Кампания 2020 година.

 

Намерения на ДФЗ за плащанията по компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020:

 

📌След 20 февруари 2021 г. ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“– бенефициентите може да очакват финансово подпомагане в двете направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Традиционни практики за сезонна паша – Пасторализъм“.

📌 В периода от 1 до 20 април 2021 г. на база окончателния слой „Площи допустими за подпомагане” ще бъдат оторизирани компенсаторните плащания по останалите направления по мярка 10 „Агроекология и климат“.

📌 В периода 15 април – 20 май 2021 г. ще се извършат плащанията по мярка 11 „Биологично земеделие“- при условие, че към 28 февруари 2021 г. е напълно актуализирана базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни произведени по биологичен начин, поддържана от МЗХГ.

📌 В периода 1 – 10 май 2021 г. ще бъдат оторизирани средствата по компенсаторната мярка 12  „Плащания поНатура 2000 и Рамковата директива за водите“.

📌 В средата на месец май 2021 г. ще бъдат направени окончателните плащания по НР1 и НР2 от мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“.

 

Намерения на ДФЗ за плащанията по схемите на директните плащания:

 

📌 В периода 10- 20 януари 2021 г. ще се извърши втори транш на плащането по преходната национална помощ за говеда и биволи необвързана с производството (ПНДЖ 1).

📌 В периода 10 и 20 февруари 2021 г. ще се изплаща помощта към тютюнопроизводителите

📌 В периода 20- 28 февруари 2021 г. ще бъдат направени плащанията по схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци”, при условие, че към 15 февруари 2021 г. е утвърден окончателния слой „Площи допустими за подпомагане”.

📌 В периода 10- 20 март 2021 г. ще са плащанията по схемата за обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън– ДФЗ напомня на кандидатите, че до края на януари стопаните, произвеждащи картофи, лук и чесън доказват с документи произведената и реализирана продукция, като имат възможност и за онлайн отчитане.

📌 Между 20 и 31 март 2021 г. ще бъдат преведени средствата по схемата за преразпределително плащане.

📌 В периода 1- 10 април 20201 г. ще бъдат направени плащанията по схемата за протеинови култури.

📌 В периода 10 и 20 април 20201 г. ще бъдат изплатени средствата по схемата за зелени директни плащания.

📌 Между 20- 30 април 2021 г. ще са плащанията по схемата за памук.

📌 В периода 1-10 юни 2021 г. ще бъдат наредени окончателните плащания по схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

📌 В периода 1-10 юни 2021 г. ще са плащанията по схемата за млади земеделски стопани.

📌 Между 10 и 20 юни 2021 г. ще бъдат изплатени средствата по схемата за дребни земеделски стопани.

Графикът е публикуван в сайта на ДФЗ.

От пресслужбата на администрацията изтъкват, че „ДФЗ продължава с по-ранното изплащане на средства към земеделските стопани“.

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!