Бюлетин Август 2022

Вижте в браузъра.

Добре дошли в електронния бюлетин на

Национална селска мрежа!

ПРСР 2014-2020

55.40 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на юли 2022

55.40 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 000 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 31.07.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 700 509 902 евро от ЕЗФРСР. 59 % е изпълнението на ПРСР спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 2 208 478 …

Виж още
55.40 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на юли 2022

До 30 септември е отворен прием по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014–2020

Управляващият орган на ПРСР 2014–2020 (УО) обяви прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.004 по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014–2020. 29,337 млн.лв. е общият бюджет по процедурата- 90% от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 10 % е националното съфинансиране. Подпомагането по процедурата е насочено към повишаване …

Виж още
До 30 септември е отворен прием по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014–2020

Подмярка 4.2 на ПРСР: Подадени са 146 проекта за 69 870 500 лв. Заявената субсидия е 34 407 551 лв. при 39 116 000 лв. лв. наличен финансов ресурс.

146 са проектните предложения, подадени в рамките на приключилия Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020. Обща стойност на всички подадени проектни предложения е 69 870 500.82 лв. Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната …

Виж още
Подмярка 4.2 на ПРСР: Подадени са 146 проекта за 69 870 500 лв. Заявената субсидия е 34 407 551 лв. при 39 116 000 лв. лв. наличен финансов ресурс.

До 19 септември тече прием за „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване по подмярка 4.3 на ПРСР

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 обяви днес (18.05.2022 г.) прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020. 107 180 674,51 лв. е общият размер …

Виж още
До 19 септември тече прием за „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване по подмярка 4.3 на ПРСР

До 25 ноември общините кандидатстват по процедурите за "улици" и "енергийна ефективност" на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) обяви прием по следните 2 процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по които допсутими бенефициенти са 215 общини на територията на „селските райони“ на страната: „Улици" BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и …

Виж още
До 25 ноември общините кандидатстват по процедурите за "улици" и "енергийна ефективност" на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

До 25 ноември общините кандидатстват по процедурите за „пътища“ и „вода“ на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) обяви на 25 юли 2022 г. прием по още 2 процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по които допсутими бенефициенти са общини от територията на „селските райони“ на страната: До 23:59 ч. на 25.11.2022 г. е крайният срок …

Виж още
До 25 ноември общините кандидатстват по процедурите за „пътища“ и „вода“ на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

111 проекта са подадени от МИГ в приема по подмярка 19.1 от ПРСР 2014-2020

111 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на подадените проектни предложения е 5 233 792.46 лева, толкова е и размерът на заявената обща субсидия. Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) …

Виж още
111 проекта са подадени от МИГ в приема по подмярка 19.1 от ПРСР 2014-2020

От 6 на 12 месеца е увеличен срокът за изпълнение на проектите от прием’ 2021 за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикувa Заповед за увеличение на срока за изпълнение на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти от ПРСР 2014-2020. Приемът по процедурата бе реализиран чрез ИСУН 2020, с краен срок за кандидатстване, който приключи на 02 април 2021 г., 17:00 …

Виж още
От 6 на 12 месеца е увеличен срокът за изпълнение на проектите от прием’ 2021 за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Общо 49 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020. Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г. Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, …

Виж още
Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

До 1 октомври 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите от 2-ри прием на подмярка 16.4 от ПРСР. ВИЖТЕ заповедта и актуализирани Насоки!

В сайта на ИСУН2020 е публикувана Заповед на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО) за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 (втори прием по подмярка 16.4). Със Заповедта са направени промени в Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение, образеца …

Виж още
До 1 октомври 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите от 2-ри прием на подмярка 16.4 от ПРСР. ВИЖТЕ заповедта и актуализирани Насоки!

До 19 август е обсъждането на промени в насоките по подмерки 4.1 (прием'21) 4.2 (прием'21-22), 5.1 (прием'20) и 6.1 (прием'18) на ПРСР. Какви улеснения се предвиждат?

Управляващият орган на ПРСР 2014 - 2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проекти на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по следните 4 процедури за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-4.012 - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 (приемът се проведе в периода 19.04.2021 г. – 30.09.2021 г.); BG06RDNP001-4.015 - по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг …

Виж още
До 19 август е обсъждането на промени в насоките по подмерки 4.1 (прием'21) 4.2 (прием'21-22), 5.1 (прием'20) и 6.1 (прием'18) на ПРСР. Какви улеснения се предвиждат?

ОСП след 2020

ЕК одобри 218 милиона евро за подпомагане на земеделските производители в България съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи

Европейската комисия (ЕК) одобри българска схема в размер на 218 милиона евро (426 милиона лева) за подпомагане на определени земеделски производители в контекста на нахлуването на Русия в Украйна.  Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи, приета от Комисията на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г.. Изпълнителният заместник-председател на Комисията Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в …

Виж още
ЕК одобри 218 милиона евро за подпомагане на земеделските производители в България съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи

Очаква се разработването на нова мярка 22 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна" в ПРСР 2014-2020

параммммВлезлият в сила на 18.07.2022 г. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1227 на Комисията от 15 юли 2022 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 808/2014 и (ЕС) № 809/2014 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в …

Виж още
Очаква се разработването на нова мярка 22 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна" в ПРСР 2014-2020

Добри практики

Устойчива паша на добитък за биоразнообразие, здрава почва и улавяне на въглерод

Резултатите от промените в климат имат нарастващо въздействие върху нашата околна среда и върху европейското селско и горско стопанство. За да изгради устойчивост срещу последиците от изменението на климата и активно да допринесе за смекчаването им, естонската фермерка Айри Кюлвет разработва устойчиви практики за своите пасищни говеда чрез цялостен подход за фермата. „Не е трудно когато имате ясна цел: по-добра …

Виж още
Устойчива паша на добитък за биоразнообразие, здрава почва и улавяне на въглерод

Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР: "Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна"

Финансиран по мярка 16 "Сътрудничество" на ПРСР 2014-2020 проект в Швеция има за цел да изгради капацитета на дребните производители, за да достигнат до регионален пазар и да се съкрати хранителната верига в региона. Двугодишният проект за сътрудничество „Насочено към търсенето сътрудничество за по-къси хранителни вериги и засилена конкурентоспособност“ гласи: "Нарастващото търсене на регионални храни предоставя добри възможности за нов …

Виж още
Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР: "Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна"

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ за агролесовъдство: Когато гората срещне полето

Мрежа от знания помага за разпространяването на агролесовъдството в Австрия Селскостопанските предприятия в цяла Европа все повече проучват агролесовъдството като начин за подобряване на устойчивостта им към нарастващите ефекти от изменението на климата. Също и в Австрия фермерите имат нарастващ интерес към въвеждането на агролесовъдството във фермите. Иновативна Оперативна група по ЕПИ-АГРИ създава мрежа от знания с демонстрационни ферми, за …

Виж още
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ за агролесовъдство: Когато гората срещне полето

Новости в нормативната уредба

Обнародвани са промените в ЗПЗП, регламентиращи прилагането на нова извънредна мярка по ПРСР в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна

Закон за изменение (ЗИ) на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) е обнародван в брой 61 на Държавен вестник от 02.08.2022 г. (ДВ. бр. 61 от 02.08.2022 г.). ЗИ на ЗПЗП влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Както НСМ първа писа, от 30 юни е в сила Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и …

Виж още
Обнародвани са промените в ЗПЗП, регламентиращи прилагането на нова извънредна мярка по ПРСР в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна

Обнародвани са промените в ЗОП, касаещи изменение на цената на договорите при инфлация

Закон за допълнение (ЗД) на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е обнародван с Указ № 223/01.08.2022 г. на президента на РБ в „Държавен вестник“ бр. 62 от 05.08.2022 г. ЗД регламентира възможността за изменение на цената на договорте за обществена поръчка при инфлация. ЗД предвижда измененията да се извършват по "Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка …

Виж още
Обнародвани са промените в ЗОП, касаещи изменение на цената на договорите при инфлация

Служебният кабинет запазва ЦКЗ в структурата на администрацията на Министерски съвет

С Указ No 212 от 01.08.2022 г. Президентът на Републиката назначи служебно правителство, считано от 2 август 2022 г., в което министърът на финансите не съвместява функциите на заместник министър-председател по управление на европейските средства (както бе в кабинета "Петков"). Това обстоятелство налага запазването на мястото на дирекция „Централно координационно звено“ ("ЦКЗ") в структурата на администрацията на Министерския съвет (МС) …

Виж още
Служебният кабинет запазва ЦКЗ в структурата на администрацията на Министерски съвет

Обнародвани са промените в новата Наредба № 1 за извънредната подкрепа за „свиневъдство“, „птицевъдство“, лозаро-винарство“ и оранжерийно производство на зеленчуци

Наредба за допълнение (НД) на Наредба № 1 от 12 юли 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори („Наредба № 1") е публикувана в Държавен вестник бр. 65 от 12.08.2022 г. Наредба № 1 влеза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“ – брой 55 на …

Виж още
Обнародвани са промените в новата Наредба № 1 за извънредната подкрепа за „свиневъдство“, „птицевъдство“, лозаро-винарство“ и оранжерийно производство на зеленчуци

Обнародвано е ПМС № 247/2022 г. за одобрение на 444,7 млн.лв. за осигуряване на ликвидност на фермерите, за хуманно отношение към "свине" и "птици", както и за националните мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, ПРЗ, горива и торове

В брой 68 на „Държавен вестник“ от 23.08.2022 г. е обнародвано Постановление № 247 от 17 август 2022 г. на Министерски съвет (ПМС № 247/2022 г.)  за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за 2022 г. за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към животните, …

Виж още
Обнародвано е ПМС № 247/2022 г. за одобрение на 444,7 млн.лв. за осигуряване на ликвидност на фермерите, за хуманно отношение към "свине" и "птици", както и за националните мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, ПРЗ, горива и торове

Обнародвана е новата Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека

В "Държавен вестник" бр. 62 от 05.08.2022 г. е публикувано Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 217 от 29 юли 2022 г. за приемане на Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека. Новата наредба е разработена въз основа на чл. 5 от новия Закон за храните (ЗХ) и отмененя действащата в …

Виж още
Обнародвана е новата Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека

Обнародвана е нова Тарифа за таксите, които се събират от ИАЛВ

В "Държавен вестник" бр. 62 от 05.08.2022 г. е публикувано Постановление на Министерски съвет № 218 от 29 юли 2022 г. (ПМС № 218) за приемане на нова Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). С ПМС № 218 се отменя Тарифата за таксите, които се събират от ИАЛВ, приета с Постановление № …

Виж още
Обнародвана е нова Тарифа за таксите, които се събират от ИАЛВ

Обнародвана е нова Наредба № 2 за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците

В брой 64 на Държавен вестник от 09.08.2022 г. е обнародвана нова Наредба № 2 от 28.07.2022г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците ("Наредба № 2"). С новата Наредба № 2 се хармонизира националната подзаконова нормативна уредба …

Виж още
Обнародвана е нова Наредба № 2 за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците

Възможности за финансиране

По какви антикризисни мерки за справяне с последиците от войната в Украйна работи МЗм? Кога ще стартират?

През последните седмици в медийното пространство се разпространява „разхвърляна“ информация за подготвяните от министерството на земеделието (МЗм) антикризисни мерки за преодоляването на последиците от военния конфликт в Украйна....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Очакван прием в периода 29 август- 21 септември по държавната схема за отстъпка от акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство

В периода от 29 август до 21 септември 2022 г. се очаква да бъде проведен прием по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. В началото на месец юли 2022 г. бяха утвърдени Указанията за прилагане на схемата (от министъра на земеделието и от изпълнителния директор на …

Виж още
Очакван прием в периода 29 август- 21 септември по държавната схема за отстъпка от акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство

01-23 септември: Прием по извънредната схема на държавни помощи заради войната в Украйна. До 21 октомври е изплащането. ВИЖТЕ Указанията на ДФЗ и ставките!

Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) публикува утвърдени от министъра на земеделието Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. По какви антикризисни мерки за справяне с последиците от войната в Украйна работи МЗм? Кога ще стартират? Правното основание на помощта е: Временна рамка на …

Виж още
01-23 септември: Прием по извънредната схема на държавни помощи заради войната в Украйна. До 21 октомври е изплащането. ВИЖТЕ Указанията на ДФЗ и ставките!

До 16 септември тече прием по схемата за закупуване на доилна техника

Отворен е прием по държавната схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“  за 2022 г. Схемата бе нотифицирана пред Европейската комисия (ЕК) през 2019 г., а въз основа на Регламент (ЕС) 2020/2008 периодът за прилагането й беше удължен до 31.12.2022 г. Инвестиционната схема има за …

Виж още
До 16 септември тече прием по схемата за закупуване на доилна техника

От 12 до 20 септември ще бъде отворен втори прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС

От 12 до 20 септември 2022 г. ще бъде отворен втори прием  по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС), съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Това ще е последният прием на заявления за предоставяне на финансова помощ за многогодишни проекти в изтичащия програмен период 2019 - 2023 г. Запознайте се със Заповед № 03-РД/2865 …

Виж още
От 12 до 20 септември ще бъде отворен втори прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС

26- 28 септември: Прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от НППЛВС 2019-2023

От 26 до 28 септември 2022 г. (включително) ще бъде отворен прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 (НППЛВС 2019-2023). Това става ясно от публикуваната в сайта на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ № 03-РД/3141 от 25.08.2022 г. за отваряне на прием по мярка …

Виж още
26- 28 септември: Прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от НППЛВС 2019-2023

До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) съобщава, че от 15 март до 30 септември 2022 г. се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. Подпомагането по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.” е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати групи или организации на …

Виж още
До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.

До 14 октомври е отворен прием на заявления за компенсиране на разходите за борба с доматения миниращ молец

До 14 октомври 2022 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ е отворен приемът по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Целта на помощта за борба с доматения миниращ молец е ограничаване загубите на продукция, причинени от …

Виж още
domati klonki

До 21 октомври е отворена малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021

Министерството на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по процедурата за подбор на проекти по малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП) чрез програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" ("Програмата"). Целта на стартиралата на 19 юли 2022 г. процедура е изпълнението на мерки …

Виж още
До 21 октомври е отворена малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021

До 27 октомври е отворено набирането на проекти по програмата за транснационално сътрудничество EURO-MED

По програмата за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (EURO-MED) е отворена втора покана за набиране на проектни предложения. Страната ни е включена за първи път в нея, като проекти ще могат да се изпълняват на цялата ѝ територия. 27 октомври 2022 г., 13:00 ч. (брюкселско време) е крайният срок за подаване на проекти! Поканата е насочена към тематични …

Виж още
До 27 октомври е отворено набирането на проекти по програмата за транснационално сътрудничество EURO-MED

„Хоризонт Европа“: 10 покани за 95 млн. € са отворени до 27 септември по „A Soil Deal for Europe Missions“

До 27 септември 2022 г. са отворени покани за представяне на проекти по 10 теми в подкрепа на изпълнението на мисията „A Soil Deal for Europe Missions“ по новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 2021- 2027. Поканата за представяне на предложения по мисията за почви през 2022 г. беше открита от ЕК на 12 май …

Виж още
„Хоризонт Европа“: 10 покани за 95 млн. € са отворени до 27 септември по „A Soil Deal for Europe Missions“

„Хоризонт Европа“: До 10-ти ноември можете да се присъедините към работещи консорциуми чрез "Hop on Facility"

Една от новостите на програма „Хоризонт Европа“ е инициативата „Hop on Facility“, която дава възможност за включване на допълнителен участник от държавите членки, нуждаещи се от подобряване на иновационния си капацитет, към консорциум на текущ проект по „Хоризонт Европа“ или към инициативата Pathfinder на Европейския съвет за иновации. Основните критерии за избор е добавената стойност на новия партньор, изпълняващ съответна …

Виж още
„Хоризонт Европа“: До 10-ти ноември можете да се присъедините към работещи консорциуми чрез "Hop on Facility"

С бюджет от 598 млн.€ ЕК обяви новите покани за 2022 г. по програма LIFE 2021 – 2027

598 милиона евро са налични тази година за финансиране на проекти за опазване на природата, опазване на околната среда, действия в областта на климата и преход към чиста енергия по програма LIFE 2021 – 2027....
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Събития

График на изнесените приемни на териториалните офиси на НССЗ до края на септември 2022 г.

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) публикува индикативен график на изнесените приемни на своите териториални областни офиси (ТОО), планирани за провеждане до края на месец септември 2022 г. Изнесените приемни на ТОО на НССЗ се реализират в общинските центрове в страната, за да предоставят на фермерите възможност за безплатни консултации на място. В рамките на изнесените приемни фермерите могат …

Виж още
График на изнесените приемни на териториалните офиси на НССЗ до края на септември 2022 г.

30 юбилейно издание на Добрички панаир ще се проведе в периода 31 август – 3 септември

За 30-та поредна година Добрички панаир АД организира изложение „СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ВСИЧКО ЗА НЕГО”, което ще се проведе в периода 31.08 – 3.09.2022 г. в СК „Простор” гр. Добрич. Тематиката на изложението, както всяка година е едрогабаритна, малогабаритна техника, машини и съоръжения за животновъдството, селскостопански инвентар, прикачни и навесни селскостопански машини, семена и препарати за растителна защита и автомобили. …

Виж още
30 юбилейно издание на Добрички панаир ще се проведе в периода 31 август – 3 септември

5 септември: Онлайн уъркшоп "Биоикономика - насърчаване на взаимодействието между селските и градските региони" организира ИАНМСП. На 12 септември е 2-ра част "Преходът към биоикономика".

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) отправят покана за участие в онлайн уъркшоп на тема „Биоикономика: Насърчаване на взаимодействието между селските и градските региони “. Събитието се организира като част от проекта GoDanuBio, който е съфинансиран от ЕС (ERDF и IPA) и има за цел да използва кръговата биоикономика …

Виж още
5 септември: Онлайн уъркшоп "Биоикономика - насърчаване на взаимодействието между селските и градските региони" организира ИАНМСП. На 12 септември е 2-ра част "Преходът към биоикономика".

14 септември в Садово: „Открит ден на фъстъци и сусам“

Институтът по растителни генетични ресурси „Константин Мирков“ Садово /ИРГР/ на Селскостопанската академия (ССА) и Семенарска къща – Садово ООД канят всички желаещи на „Открит ден на фъстъци и сусам“, който ще се състои на 14.09.2022 г. от 9:30 ч. Традиционната обиколка на производствените площи с фъстъци в Садово е планирана за 14 септември. За разлика от други години обаче, инициативата …

Виж още
14 септември в Садово: „Открит ден на фъстъци и сусам“

До 16 септември МЗм прави теренни проверки на физическите блокове с цел обновяване данните в СИЗП за кампания 2022

Министерство на земеделието (МЗм) обаяви старта на специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл), чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2022. Целта е да се установи дали площите във ФБл, както и заявените извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г., отговарят нa критериите за допустимост …

Виж още
До 16 септември МЗм прави теренни проверки на физическите блокове с цел обновяване данните в СИЗП за кампания 2022

"Празник на плодородието" в Кюстендил на 24-25 септември

Община Кюстендил обяви датите на тазгодишния ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО 2022, които заради насрочените парламентарни избори се изместват със седмица по-рано от традиционните дни. "Празника на плодородието" се провежда ежегодно от 2008 г. и се организира от Община Кюстендил, съвместно с Институт по земеделие – Кюстендил на ССА, който всяка година представя десетки сортове ябълки, отглеждани и култивирани в региона.  24 …

Виж още
"Празник на плодородието" в Кюстендил на 24-25 септември

Онлайн на 28 и 29 септември: Европейски дни на научните изследвания и иновациите 2022

Европейските дни на научните изследвания и иновациите е годишното водещо събитие на Европейската комисия, което обединява политици, изследователи, предприемачи и граждани, за да обсъдят и оформят бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън нея. За трета поредна година събитието ще се проведе онлайн на 28 и 29 септември 2022 г., давайки възможност на всеки заинтересован да се …

Виж още
Онлайн на 28 и 29 септември: Европейски дни на научните изследвания и иновациите 2022

5– 8 октомври, София: Международни хранителни изложения Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд & Дринк и Салон на виното

В периода от 05 до 08 октомври 2022 г. в Интер Експо Център, гр. София, ще се проведат традиционните международни хранителни изложения Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд & Дринк и Салон на виното. Висококачествени продукти, участници от цял свят, стотици щандове, състезания и делови контакти. Това отново ще е атмосферата на най-големите изложения в хранително-вкусовия бранш – Месомания, Светът …

Виж още
5– 8 октомври, София: Международни хранителни изложения Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд & Дринк и Салон на виното

6-8 октомври BIOEXPO във Вършава. Регистрирайте се онлайн за безплатен билет!

Четвъртото издание на BioExpo Warsaw - международен панаир за храни и екологични продукти ще се проведе на 6-8 октомври 2022 г. BioExpo Warsaw е единственото събитие в Полша и Централна и Източна Европа, посветено само на екологичната индустрия. Панаирът е строго бизнес насочен и е отлична платформа за диалог между производители/преработватели и търговци, собственици на специализирани магазини, дистрибутори, както и …

Виж още
6-8 октомври BIOEXPO във Вършава. Регистрирайте се онлайн за безплатен билет!

15-та национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”, 13 октомври в УХТ- Пловдив

15-та национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ” се организира от Съюза по хранителна промишленост (СХП) и Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), съвместно с Университета по хранителни технологии (УХТ) и с любезното съдействие на Съюз на изобретателите в България. Организаторите подчертават, че целта на конференцията е: запознаване на участниците с …

Виж още
15-та национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”, 13 октомври в УХТ- Пловдив

До 24 август МСП от хранително-вкусовия сектор могат да кандидатстват към ИАНМСП за участив в Международното изложение SIAL 2022, което ще се проведе в гр. Париж, в периода 15-19 октомври

В периода 15 – 19 октомври в гр. Париж, Франция, ще се проведе международното изложение за хранително-вкусова промишленост SIAL 2022. SIAL е едно от най-големите и престижни изложения в света от сектор хранително-вкусова промишленост. Събитието се организира от 1964 г. веднъж на две години, като на последното издание през 2018 г. участие са взели повече от 7 128 изложители от …

Виж още
До 24 август МСП от хранително-вкусовия сектор могат да кандидатстват към ИАНМСП за участив в Международното изложение SIAL 2022, което ще се проведе в гр. Париж, в периода 15-19 октомври

25-26 октомври: ИАИ организира в хибриден формат IХ-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“

Институт по аграрна икономика към ССА в партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските райони (ERDN) организира ежегодната Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието“ под мотото „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, която ще се състои на 25-26 октомври 2022 г. в курорта Боровец. Конференцията е насочена към  академичните и научните среди, …

Виж още
25-26 октомври: ИАИ организира в хибриден формат IХ-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“

27 Октомври 2022 г.: 6-то издание на международната конференция "Зърнена Академия"

За шести пореден път Агрикор и АгроПортал организират „Зърнена академия“, най-важното събитие на годината в сектора на производството, преработката и търговията със зърнени и маслодайни култури, утвърдило се като водещо на Балканите. Сред партньорите на форума са Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи (БАТЗФ), Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) и Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Зърнена Академия събира …

Виж още
27 Октомври 2022 г.: 6-то издание на  международната конференция "Зърнена Академия"
Следете страницата и профила във Фейсбук на НСМ за още актуална информация на провежданите секторни събития у нас и в ЕС, позволяващи свободен достъп.
facebook website 

Интересно и полезно

Актуализация'2022 на Ръководството и Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Министерство на земеделието (МЗм) публикува Заповед на министър Иван Иванов РД 09-886 от 01.08.2022 г., с която се актуализират Ръководството и Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България.    Припомняме, че на 18.07.2022 г. МЗм публикува в сайта си Заповед РД 09-804 от 11.07.2022 г. на министър Иван Иванов с последната актуализация на Ръководството и Методиката за прилагане на …

Виж още
Актуализация'2022 на Ръководството и Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България

България е на 26-то място в Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г.

България се нарежда на 26-о място от 27-те държави-членки на ЕС в индекса на Европейската комисия (ЕК) на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г. Резултатът DESI на България нараства средно с 9% годишно през последните пет години. "Предвид позиционирането на България, този темп на растеж не е достатъчен, за да може страната да догони …

Виж още
България е на 26-то място в Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г.

Пчели и пестициди: До 3 октомври тече обществена консултация на EFSA по прегледа на насоките за оценка на риска на ПРЗ върху пчелите

Европейският орган за безопасност на храните (на английски: European Food Safety Authority, EFSA) стартира обществена консултация относно своя проект на документ с насоки относно оценката на риска от продуктите за растителна защита (ПРЗ) върху пчели, обхващащ медоносни пчели, земни пчели и единични пчели. EFSA посочва, че с тази инициатива отговаря на искане от Европейската комисия да преразгледа документа с насоки, …

Виж още
Пчели и пестициди: До 3 октомври тече обществена консултация на EFSA по прегледа на насоките за оценка на риска на ПРЗ върху пчелите

До 24 октомври тече обществена консултация на ЕК по нова директива за здравето на почвите

Европейската комисия (ЕК) постави на 1 агуст 2022 г. началото на обществена консултация относно предложение за директива за здравето на почвите- "Състояние на почвите — опазване, устойчиво управление и възстановяване на почвите в ЕС". ЕК подчертава, че почвите са от решаващо значение за производството на храна, природата и нашата икономика и се нуждаят от същото равнище на защита като водата, …

Виж още
До 24 октомври тече обществена консултация на ЕК по нова директива за здравето на почвите

До 19 септември тече допитване на ЕК относно актуализиране на правилата за устойчива употреба на пестициди в ЕС

Европейската комисия (ЕК) публикува на 22.06.2022 г. своето предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно устойчива употреба на продукти за растителна защита и изменение на Регламент (ЕС) 2021/2115. Предложението за регламент на ЕК (Предложение за регламент – COM(2022)305) е в изпълнение на целите на Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразие, за намаляване с 50 …

Виж още
До 19 септември тече допитване на ЕК относно актуализиране на правилата за устойчива употреба на пестициди в ЕС

Този бюлетин достига до Вас, тъй като сте се абонирали за него или сте заявили желание за получаване чрез попълване на заявка за членство в Национална селска мрежа.
Можете да промените решението си по всяко време като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на бюлетина, който получавате от нас.