59 % е изпълнението на ПРСР 2014-2020 в края на месец септември 2022 г.

59 % е изпълнението на ПРСР 2014-2020 в края на месец септември 2022 г.

56.01 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 000 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 30.09.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 719...
България е сред „проправящи пътя си новатори“ според Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2022 г.

България е сред „проправящи пътя си новатори“ според Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2022 г.

Европейската комисия (ЕК) публикува Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2022 г. (European Innovation Scoreboard/EIS), в който се посочва, че резултатите на ЕС в областта на иновациите са се повишили с над 10 % от 2015 г. насам. В сравнение с 2021 г....
59 % е изпълнението на ПРСР 2014-2020 в края на месец септември 2022 г.

Публикуван е одобреният от ЕК Годишен доклад’ 2021 за изпълнението на ПРСР 2014-2020

Министерство на земеделието (МЗм) публикува на интернет страницата си Пакет документи, съдържащи одобрената версия на Годишен доклад 2021 г. за изпълнението на ПРСР 2014-2020. Приетият от Европейската комисия (ЕК) Годишен доклад за изпълнението на ПРСР 2014-2020...
ЕАОС: Европейските почви имат потенциал за по-силни действия в областта на климата

ЕАОС: Европейските почви имат потенциал за по-силни действия в областта на климата

Почвите могат както да премахват въглерод от атмосферата, така и да отделят емисии на парникови газове. Според убликувания на 08.09.2022 г. от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) брифинг ‘Soil carbon’, европейските почви в момента са нетен източник...
Изводи и препоръки на експертите от СТЕП относо 14 годишното подпомагане на земеделските системи с ВПС в България

Изводи и препоръки на експертите от СТЕП относо 14 годишното подпомагане на земеделските системи с ВПС в България

Сдружението за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) приключи в края на месец август 2022 г. изпълнението на проект „14 години подпомагане на земеделските системи с висока природна стойност в България. Научени уроци за социално-икономическите и...
25-26 октомври: ИАИ организира в хибриден формат IХ-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“

25-26 октомври: ИАИ организира в хибриден формат IХ-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“

Институт по аграрна икономика към ССА в партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските райони (ERDN) организира ежегодната Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието“ под мотото „Земеделие и снабдяване с храни:...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!