57 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 в края на април 2021 г.

57 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 в края на април 2021 г.

57 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 366 716 96 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 30.04.2021 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 354 365 537 евро...
Учени от ИАИ представят сценарии за развитие на българското земеделие и селските райони през новия програмен период 2021-2027

Учени от ИАИ представят сценарии за развитие на българското земеделие и селските райони през новия програмен период 2021-2027

Под печат е книгата „Предизвикателства пред българското земеделие и селските райони за прилагането на новата ОСП” с авторски екип от учени от Института по аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия (ССА), съобщава www.iae-bg.com. Значително място в анализа е...
JRC разработи първата глобална база данни за емисиите в хранителната верига EDGAR-FOOD

JRC разработи първата глобална база данни за емисиите в хранителната верига EDGAR-FOOD

Съвместният изследователски център (JRC/Joint Research Centre)* на Европейската комисия (ЕК) разработи нова глобална база данни за емисиите на храни (EDGAR-FOOD) за оценка на емисиите на парникови газове (ПГ) за годините 1990-2015. Това е първата база данни за...
Нов доклад на JRC  разкрива Зелената сделка през погледа на европейците

Нов доклад на JRC разкрива Зелената сделка през погледа на европейците

Съвместният изследователски център(JRC/Joint Research Centre)* на Европейската комисия (ЕК) проведе проучване с цел да проследи интереса на гражданите на ЕС към приоритетите на Европейския съюз (ЕС) чрез използване на данни от онлайн търсене. Тенденциите в търсенията...
Одиторите разглеждат действията на ЕС за преодоляване на различията в областта на иновациите

Одиторите разглеждат действията на ЕС за преодоляване на различията в областта на иновациите

В съобщението на Европейската сметна палата (ЕСП) се посочва, че ЕСП извършва одит, за да оцени действията, предприети от Европейската комисия за постигане на целта за „разширяване“ на програма „Хоризонт 2020“. ЕСП акцентира на факта, че капацитетът на участниците от...
Как COVID-19 се отразява на операторите от веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти в ЕС? Включете се до 30 септември в проучването на JRC на ЕК.

Как COVID-19 се отразява на операторите от веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти в ЕС? Включете се до 30 септември в проучването на JRC на ЕК.

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия (ЕК) започна онлайн проучване, с цел да проследи въздействието на пандемията от COVID-19 върху операторите във веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти в ЕС. Анкетата ще бъде...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!