Кои са научените уроци от 14 годишното подпомагане на земеделските системи с ВПС в България? Вижте констатациите и препоръките на експертите от СТЕП!

Кои са научените уроци от 14 годишното подпомагане на земеделските системи с ВПС в България? Вижте констатациите и препоръките на експертите от СТЕП!

Сдружението за териториален и екологичен просперитет – СТЕП представи ефектите от 14 годишното подпомагане на земеделските системи с ВПС в България. В рамките на проект „14 години подпомагане на земеделските системи с ВПС в България”, финансиран от...
ЕСП препоръчва на ЕК да обосновава връзката с климата при отпускането на средства за земеделието

ЕСП препоръчва на ЕК да обосновава връзката с климата при отпускането на средства за земеделието

Според нов специален доклад, публикуван от Европейската сметна палата (ЕСП) в края на м. май 2022 г., Европейският съюз (ЕС) не е изпълнил целта, която си е поставил за изразходване на най-малко 20 % от бюджета си за действия в областта на климата през периода...
Ново проучване на ЕК разкри как ОСП допринася за хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства. Какви са препоръките за ОСП 2023-2027?

Ново проучване на ЕК разкри как ОСП допринася за хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства. Какви са препоръките за ОСП 2023-2027?

Европейската комисия публикува проучване, изследващо как Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014-2020 г. допринесе за подобряване на хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства. Проучването предоставя моментна...
53.02 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на април 2022

53.02 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на април 2022

53.02 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 30.04.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 627 640...
Сметната палата с доклад за ефективното и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от COVID-19, предвидени за земеделски производители за периода 01.02.2020 г. – 31.03.2021 г.

Сметната палата с доклад за ефективното и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от COVID-19, предвидени за земеделски производители за периода 01.02.2020 г. – 31.03.2021 г.

Сметната палата на Република България (СП) публикува окончателен одитен доклад „Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за подпомагане на земеделски производители“ за периода от 01.02.2020...
ЕК публикува проучване за въздействието на ОСП върху обмена на знания и консултантските дейности

ЕК публикува проучване за въздействието на ОСП върху обмена на знания и консултантските дейности

Броят на земеделските производители, които получават съвети и имат достъп до обучение в ЕС, се е увеличил през периода 2014-2020 г. в сравнение с 2007-2013 г. Това сочи публикуван на 2 май 2022 г. доклад от проучване „Evaluation support study on the CAP’s...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!