Състав на Комисията по земеделие към 48-о НС. Очаква се депутатите да приемат важни промени в ЗПЗП, за да стане въможно прилагането на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и инвестициите от ПВУ!

Състав на Комисията по земеделие към 48-о НС. Очаква се депутатите да приемат важни промени в ЗПЗП, за да стане въможно прилагането на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и инвестициите от ПВУ!

Съставът на Комисия по земеделието, храните и горите („Комисията“) беше гласуван на 27.10.2022 г. от народните представители на 48-ото Народно събрание (НС), а в днешния брой на Държавен вестник е обнародвано Решението за избиране на Комисията (ДВ. бр. 87...
До 6 юни 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по подмярка 6.4.1 на ПРСР. Вижте заповедите!

До 6 юни 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по подмярка 6.4.1 на ПРСР. Вижте заповедите!

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува Заповеди за изменение на Насоки за кандидатстване по следните 3 процедури на подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020: № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към...
До 6 юни 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по подмярка 6.4.1 на ПРСР. Вижте заповедите!

До 23 декември се удължава кандидатстването по 4-те процедури на подмярка 7.2 от ПРСР. До 7 ноември е общественото обсъждане на промените в насоките!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане промени в Насоките по 4-те отворени процедури за „пътища“, „улици“, „вода“ и „енергина ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на...
До 6 юни 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по подмярка 6.4.1 на ПРСР. Вижте заповедите!

В ход са промени по 7 процедури от 4 мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 (актуализирана)

В периода 15 юли- 19 август 2022 г. приключиха процедурите за обществено обсъждане на промени в Насоки за кандидатстване по следните 2 процедури на ПРСР 2014 – 2020, за които се очаква Управляващият орган на ПРСР (УО) да публикува Заповеди и актуализирани Насоки:...
До 6 юни 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по подмярка 6.4.1 на ПРСР. Вижте заповедите!

Облекчават условията в договорите на сдруженията за напояване и други юридически лица по подмярка 4.3. В ход е обществено обсъждане!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на...
До 6 юни 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по подмярка 6.4.1 на ПРСР. Вижте заповедите!

Удължават до 6 юни 2025 г. срока за изпълнение на проектите по подмярка 6.4.1 на ПРСР. В ход е обществено обсъждане!

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува за обсъждане проекти на Заповеди за изменение на Насоки за кандидатстване по следните 3 процедури на подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020: № BG06RDNP001-6.002...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!