До 22 август ЕК провежда обществена консултация по проекторегламент относно възстановяването на природата

До 22 август ЕК провежда обществена консултация по проекторегламент относно възстановяването на природата

Европейската комисия (ЕК) публикува на 22.06.2022 г. своето предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно възстановяването на природата. Предложението за регламент на ЕК (Предложение за регламент – COM(2022)304) е в изпълнение на целите на...
До 22 август ЕК провежда обществена консултация на проекторегламент за устойчива употреба на ПРЗ

До 22 август ЕК провежда обществена консултация на проекторегламент за устойчива употреба на ПРЗ

Европейската комисия (ЕК) публикува на 22.06.2022 г. своето предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за устойчива употреба на продукти за растителна защита и изменение на Регламент (ЕС) 2021/2115 (SUR). Предложението за регламент на ЕК...
Вижте новостите от месец юни в законодателство на ЕС и РБ в областта на безопасността по агрохранителната верига в Информационен бюлетин № 6 на МЗм

Вижте новостите от месец юни в законодателство на ЕС и РБ в областта на безопасността по агрохранителната верига в Информационен бюлетин № 6 на МЗм

Дирекция „Политики по агрохранителната верига” към Министерство на земеделието (МЗм) публикува на 01.07.2022 г. юнското издание на Информационния бюлетин № 6/2022 г. относно качеството и безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните, хуманно...
До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по горските подмерки 8.1, 8.3 и 8.6 на ПРСР. ВИЖТЕ заповедите!

До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по горските подмерки 8.1, 8.3 и 8.6 на ПРСР. ВИЖТЕ заповедите!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува заповеди, с които актуализира (с идентични промени) насоките по следните процедури за подбор на проектни предложения: № BG06RDNP001-8.005 – по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР 2014-2020 №...
Правнообвързващи предложения на ЕК за намаляване с 50% употребата на пестициди до 2030 г. и за възстановяване на природата в Европа до 2050 г.

Правнообвързващи предложения на ЕК за намаляване с 50% употребата на пестициди до 2030 г. и за възстановяване на природата в Европа до 2050 г.

Европейската комисия (ЕК) прие в края на месец юни т.г. новаторски предложения за възстановяване на увредените екосистеми и връщане на природата в цяла Европа — от земеделските земи и моретата до горите и градската среда. За всяка държава членка ще се прилагат правно...
С бюджет от 29,3 млн. лв. през август тръгва нова подмярка 1.2 на ПРСР за демонстрационни дейности. До 9 юли е общественото обсъждане на проектонасоките!

С бюджет от 29,3 млн. лв. през август тръгва нова подмярка 1.2 на ПРСР за демонстрационни дейности. До 9 юли е общественото обсъждане на проектонасоките!

Управляващият орган на ПРСР 2014–2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-1.004 по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014–2020. 29,337 млн.лв. е общият бюджет по...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!