До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗПЗП, касаещи преминаването на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към Министерство на финансите

До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗПЗП, касаещи преминаването на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към Министерство на финансите

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение (проект на ЗИД) на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). С проекта на ЗИД на ЗПЗП се цели да се осигури съответствие на действащата до момента нормативна уредба със...
До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗУСЕСИФ, свързани с преминаването на ЦКЗ към Министерството на финансите

До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗУСЕСИФ, свързани с преминаването на ЦКЗ към Министерството на финансите

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение (проект на ЗИД) на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). С проекта на ЗИД на ЗУСЕСИФ се предприемат действия, с които се цели...
До 7 март тече допитване на ЕК относно преразглеждане на правилата за етикетиране на храните и информацията, предоставяна на потребителите

До 7 март тече допитване на ЕК относно преразглеждане на правилата за етикетиране на храните и информацията, предоставяна на потребителите

Европейската комисия (ЕК) провежда публична консултация относно преразглеждането на правилата за етикетиране на храните и информацията, предоставяна на потребителите. Обществената консултация обхваща различни инициативи за преразглеждане на законодателството на ЕС...
В сила са промени в Наредбата за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

В сила са промени в Наредбата за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Постановление на Министерски съвет № 435 от 10 декември 2021 г. (ПМС № 435) за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на...
Гласуван е съставът на Комисия по земеделието, храните и горите към 47-о Народно събрание

Гласуван е съставът на Комисия по земеделието, храните и горите към 47-о Народно събрание

Съставът на Комисия по земеделието, храните и горите беше гласуван на 22.12.2021 г. от народните представители на 47-о Народно събрание (НС). Народните представители избраха Пламен Николаев Абровски за председател на Комисия по земеделието, храните и горите, която се...
До 12 януари тече обсъждане на промени в ЗУСЕСИФ, свързани с прилагането на ЕС фондовете през новия програмен период 2021-2027

До 12 януари тече обсъждане на промени в ЗУСЕСИФ, свързани с прилагането на ЕС фондовете през новия програмен период 2021-2027

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение (проект на ЗИД) на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Целта е подготовка на националната нормативна уредба за своевременното...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!