Проучвания на НСМ за целите на стратегическото програмиране на ОСП 2023-2027

Проучвания на НСМ за целите на стратегическото програмиране на ОСП 2023-2027

На Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) в рамките за изпълнявания 4-годишен проект бе възложен ангажимент за изготвянето на анализи, проучвания, изследвания за нуждите на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО) в областта на трансфера на...
Препоръки от ЗУ на НСМ към новата Национална мрежа по ОСП

Препоръки от ЗУ на НСМ към новата Национална мрежа по ОСП

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 17.10.2022 г. в гр. София финална Национална конференция по проект “Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020“. С това заключително събитие ЗУ на...
НСМ се трансформира в Национална мрежа по ОСП 2023-2027

НСМ се трансформира в Национална мрежа по ОСП 2023-2027

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) „Всяка държава членка създава...
ЗУ на НСМ проведе финална Национална конференция за представяне на резултатите от изпълнявания 4-годишен проект

ЗУ на НСМ проведе финална Национална конференция за представяне на резултатите от изпълнявания 4-годишен проект

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе финална Национална конференция по проект “Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020“. С това заключително събитие Звеното за управление на НСМ...
ЗУ на НСМ проведе международна среща с национални мрежи от ЕС и новата Европейска мрежа по ОСП

ЗУ на НСМ проведе международна среща с национални мрежи от ЕС и новата Европейска мрежа по ОСП

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе хибридна международна среща с представители на НСМ от страни-членки на ЕС и новата Европейска мрежа по ОСП на тема “Vision for  National CAP Network”. Участие в международната среща взеха следните...
ЗУ на НСМ проведе в Ямбол работна среща с МИГ от страната за развитие на капацитета и знанията относно подмярка 19.3 и концепцията за „Smart Villages”

ЗУ на НСМ проведе в Ямбол работна среща с МИГ от страната за развитие на капацитета и знанията относно подмярка 19.3 и концепцията за „Smart Villages”

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 04 октомври 2022 г. в град Ямбол („Безистена“) работна среща за развитие на капацитета на представителите на Местни инициативни групи (МИГ) и техните представителни асоциации. Събитието...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!