Лектори от ГД „АГРИ“ на ЕК участваха в семинар за ОСП 2023-2027, организиран от ЗУ на НСМ за експерти от МЗХГ и ДФЗ

Лектори от ГД „АГРИ“ на ЕК участваха в семинар за ОСП 2023-2027, организиран от ЗУ на НСМ за експерти от МЗХГ и ДФЗ

На 26 октомври 2021 г. се проведе онлайн семинар с участието на експерти от ГД „АГРИ“ на ЕК на тема „Споразумения относно законодателния пакет за ОСП 2023-2027 и последните промени в проекто-регламентите. Обяснения и практически насоки за новите формуляри...
ЗУ на НСМ проведе първо заседание на ТРГ 4 „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“

ЗУ на НСМ проведе първо заседание на ТРГ 4 „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 25 октомври 2021 г. първото заседание на новосфромираната към НСМ тематчина работна група (ТРГ 4) на тема „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“. Поради въведените нови...
ЗУ на НСМ проведе информационен семинар за ромска общност от малки фермери в района на Раковски

ЗУ на НСМ проведе информационен семинар за ромска общност от малки фермери в района на Раковски

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 15 октомври 2021 г. в село Чалъкови информационен семинар на тема „Възможности за подкрепа по подмярка 6.1. и подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020. Актуални възможности за подкрепа по схеми на ДФ...
„От фермата до трапезата 2021“– Изграждане на устойчиви хранителни системи заедно

„От фермата до трапезата 2021“– Изграждане на устойчиви хранителни системи заедно

Европейската комисия (ЕК) за втора поредна година проведе конференцията „От фермата до трапезата“– Изграждане на устойчиви хранителни системи заедно“ на 14 и 15 октомври 201 г. От Звеното за управление и НСМ участвахме в онлайн конференцията, чиито домакини бяха...
На „Златна праскова 2021“ НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР

На „Златна праскова 2021“ НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР

Днес Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) се включи във фолклорния събор „Златна праскова“, който се провежда ежегодно в с. Гавраилово, общ. Сливен и тази година е под патронажа на министъра на земеделието, храните и горите. За екипа на Звеното...
През юни ЕК представя дългосрочната визия за селските райони на ЕС. Приносът на „Rural Vision Week“.

През юни ЕК представя дългосрочната визия за селските райони на ЕС. Приносът на „Rural Vision Week“.

Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) в тясно сътрудничество с Европейската комисия, проведе онлай конференция на тема „Седмица за визията на селските райони: Представа за бъдещето на европейските селски райони“ („Rural Vision Week: Imagining the...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!