ЕК постави началото на Start-up Village Forum

ЕК постави началото на Start-up Village Forum

Европейската комисия (ЕК) постави началото на Start-up Village Forum, за да събере информация за предизвикателствата и потенциала на стартиращите компании в селските райони. От Звеното за управление и НСМ участвахме на 16 ноември 2021 г. в първия по рода си европейски...
ЗУ на НСМ проведе онлайн заседание на ТРГ 3 „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“

ЗУ на НСМ проведе онлайн заседание на ТРГ 3 „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 28 октомври 2021 г. заседание на тематчина работна група (ТРГ 3) на тема „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“. Поради въведените нови противоепидемични мерки в цялата страна, заседанието на ТРГ 3 се...
Лектори от ГД „АГРИ“ на ЕК участваха в семинар за ОСП 2023-2027, организиран от ЗУ на НСМ за експерти от МЗХГ и ДФЗ

Лектори от ГД „АГРИ“ на ЕК участваха в семинар за ОСП 2023-2027, организиран от ЗУ на НСМ за експерти от МЗХГ и ДФЗ

На 26 октомври 2021 г. се проведе онлайн семинар с участието на експерти от ГД „АГРИ“ на ЕК на тема „Споразумения относно законодателния пакет за ОСП 2023-2027 и последните промени в проекто-регламентите. Обяснения и практически насоки за новите формуляри...
ЗУ на НСМ проведе първо заседание на ТРГ 4 „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“

ЗУ на НСМ проведе първо заседание на ТРГ 4 „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 25 октомври 2021 г. първото заседание на новосфромираната към НСМ тематчина работна група (ТРГ 4) на тема „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“. Поради въведените нови...
ЗУ на НСМ проведе информационен семинар за ромска общност от малки фермери в района на Раковски

ЗУ на НСМ проведе информационен семинар за ромска общност от малки фермери в района на Раковски

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 15 октомври 2021 г. в село Чалъкови информационен семинар на тема „Възможности за подкрепа по подмярка 6.1. и подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020. Актуални възможности за подкрепа по схеми на ДФ...
„От фермата до трапезата 2021“– Изграждане на устойчиви хранителни системи заедно

„От фермата до трапезата 2021“– Изграждане на устойчиви хранителни системи заедно

Европейската комисия (ЕК) за втора поредна година проведе конференцията „От фермата до трапезата“– Изграждане на устойчиви хранителни системи заедно“ на 14 и 15 октомври 201 г. От Звеното за управление и НСМ участвахме в онлайн конференцията, чиито домакини бяха...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!