На „Куртово Конаре Фест“ 2020 НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020

На „Куртово Конаре Фест“ 2020 НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020

На 12 септември 2020 г. Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) бе част от „Куртово конаре фест“ – фестивал на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти, който се провежда ежегодно от 2009 г. в с. Куртово Конаре. Целта на учатието във...
ЗУ на НСМ проведе работна среща с регионалните координатори в Бургас

ЗУ на НСМ проведе работна среща с регионалните координатори в Бургас

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 22 август 2020 г. в град Бургас среща с регионалните координатори на НСМ (РК). При стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки в страната, експертният екип на ЗУ на НСМ се събра на работна...
Фермери и преработватели на етерично-маслени култури обмениха опит и знания на тематична среща в гр. Бачлик

Фермери и преработватели на етерично-маслени култури обмениха опит и знания на тематична среща в гр. Бачлик

Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) проведе на 14 август 2014 г. в гр. Балчик тематична среща за обмен на опи и знания между фермери и преработватели на етерчино-маслени култури. Представена бе успешна история на фермер, произвеждащ компост,...
ЗУ на НСМ проведе информационен семинар по ПРСР 2014-2020 за ромска общност от малки фермери в района на Раковски

ЗУ на НСМ проведе информационен семинар по ПРСР 2014-2020 за ромска общност от малки фермери в района на Раковски

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 6 август 2020 г. в село Чалъкови информационен семинар на тема „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки...
Кръгла маса „Нов модел на прилагане на ОСП 2021-2027“ 

Кръгла маса „Нов модел на прилагане на ОСП 2021-2027“ 

На 9 август се проведе кръгла маса между експерти на Министерството на земеделието, храните и горите на тема: „Нов модел на прилагане на ОСП 2021-2027“, организизрана от Национална селска мрежа. Основни цели на кръглата маса бяха: да се подобри и повиши квалификацията...
Министър Танева ще открие първата дискусия с бранша за новата ОСП 2021-2027 г.

Министър Танева ще открие първата дискусия с бранша за новата ОСП 2021-2027 г.

Утре, 25 юли 2019 г. (четвъртък), министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще открие първата дискусия с бранша за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 година. По време на срещата ще бъде представена новосформираната Координационна...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!