ПОКАНА от Звеното за управление на НСМ за информационни семинари „Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“

ПОКАНА от Звеното за управление на НСМ за информационни семинари „Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на информационни семинари „Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“. Събитията са насочени към потенциални бенефициенти малки стопанства,...
ЗУ на НСМ организира на 16 май 2019 г. информационен семинар по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

ЗУ на НСМ организира на 16 май 2019 г. информационен семинар по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на информационен семинар „Възможности за подкрепа по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020“. Събитието е насочено конкретно към...
ПОКАНА за работна среща „Набиране на идеи относно ролята на Национална селска мрежа и работата на Звеното за управление“

ПОКАНА за работна среща „Набиране на идеи относно ролята на Национална селска мрежа и работата на Звеното за управление“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на предстояща работна среща „Набиране на идеи относно ролята на Национална селска мрежа и работата на Звеното за управление“. Срещата е определена за 15 май 2019 г. от 9:00 до...