С бюджет 23 млн. € отварят през декември нова подмярка 5.1 за инвестиции в превенция и биосигурност на фермите

С бюджет 23 млн. € отварят през декември нова подмярка 5.1 за инвестиции в превенция и биосигурност на фермите

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 за добавяне в Програмата на нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански...
С таван от 500 хил. € на проект и бюджет около 31 млн. € отварят подмярка 4.1 през март 2020

С таван от 500 хил. € на проект и бюджет около 31 млн. € отварят подмярка 4.1 през март 2020

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за актуализация на ИГРП (Индикативна годишна работна програма на ПРСР...
Проекторегламент с преходни правила от текущата към новата ОСП. Предстоят важни национални решения!

Проекторегламент с преходни правила от текущата към новата ОСП. Предстоят важни национални решения!

В края на миналата седмица Европейската комисия публикува първото си предложение на проект на Регламент за преходните разпоредби на Общата селскостопанска политика (ОСП), чиято цел е да гарантира сигурност и приемственост при предоставянето на подкрепа на европейските...
МЗХГ публикува за обществено обсъждане проект на ЗАКОН за ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

МЗХГ публикува за обществено обсъждане проект на ЗАКОН за ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува днес за обществено обсъждане  ПРОЕКТ на ЗАКОН за ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. Пакетът документи, публикуван за обществено обсъждане включва: Проект на Решение на Министерския съвет Проект на Закон Мотиви към проекта...
Нов доклад на европарламента за мега тенденциите в агро-хранителния сектор препоръчва сценарий „устойчивост за всички“

Нов доклад на европарламента за мега тенденциите в агро-хранителния сектор препоръчва сценарий „устойчивост за всички“

Аграрно-хранителната политика трябва да се съсредоточи върху устойчивостта, тъй като е изправена пред предизвикателството да изхрани нарастващото световно население през следващите десетилетия, според доклад, изготвен за Комисията по земеделие на Европейския...
Одобрени са последните 18 проекта за обновяване на училища по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Одобрени са последните 18 проекта за обновяване на училища по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри последните 18 проекта за обновяване на училища по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на...