Европейският съвет призова за бързото приемане на стратегическите планове по ОСП 2023-2027

Европейският съвет призова за бързото приемане на стратегическите планове по ОСП 2023-2027

В рамките на проведеното на 30 и 31 май 2022 г. в гр. Брюксел извънредно заседание на Европейския съвет, лидерите на ЕС обсъдиха продоволствената сигурност в контекста на военната агресия на Русия срещу Украйна и приеха заключения относно Украйна, продоволствената...
До 26 август ЕК провежда обществена консултация относно план за действие за по-добро управление на хранителните вещества

До 26 август ЕК провежда обществена консултация относно план за действие за по-добро управление на хранителните вещества

Европейската комисия (ЕК) провежда обществена консултация „Хранителни вещества — план за действие за по–добро управление“, касаеща предстоящото разработване на План за действие за интегрирано управление на хранителните вещества. Целта на ЕК е с настоящата консултация...
8 проекта на МИГ от прием’ 2021 за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР не са допуснати до етап техническа и финансова оценка

8 проекта на МИГ от прием’ 2021 за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР не са допуснати до етап техническа и финансова оценка

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикувa Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка (ТФО) по процедура за подбор на проектни предложения в частта на малките пилотни проекти № BG06RDNP001-19.476 по подмярка...
Прием’ 2018 на подмярка 6.1 от ПРСР: Публикувана е заповед, с която отпада подписването на искането за 2-ро плащане с КЕП

Прием’ 2018 на подмярка 6.1 от ПРСР: Публикувана е заповед, с която отпада подписването на искането за 2-ро плащане с КЕП

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува на 07.09.2021 г. Заповед № РД09-927/ 07.09.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020, чийто...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!