Министър Ананиев издаде заповед за удължаване на срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април, включително

Във връзка с Решението на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., включително.

👉Запознайте със Заповед № РД-01-154 на здравния министър.

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове (КПП) в областните центрове

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през КПП-тата на входно-изходните пътища на областните центрове. В заповедта се посочва, че през КПП се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

 • полагане на труд в населеното място;
 • здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
 • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
 • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
 • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през КПП се удостоверяват със:

 • служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;
 • медицински документ;
 • документ за самоличност;
 • декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

 • на хранителни вериги и аптеки;
 • осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
 • в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
 • на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
 • извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

👉Запознайте със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.

МВР публикува актуализирана форма на декларацията за преминаващите през КПП-тата в областните градове

МВР промени формата на декларацията за пътуващите, които преминават през КПП-тат на МВР в областните градове.

👉Нов образец на декларацията на МВР, актуализиран на 26 мар 2020 г. 👉Декларация  

Източник: www.mh.government.bg; www.mvr.bg

Вижте още: Министър Танева: „Всички земеделски стопани и животновъди да се пропускат през КПП-та“ на МВР. Вижте условията.

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 676 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!