Управителният съвет на ДФЗ взе решение да отпусне до 3 500 000 лв. помощ de minimis на кланици за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни (ДПЖ) в търговската мрежа през 2020 г.

 

smallТова става ясно от прессъобщението на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), в което се посочва, че целта на помощта е да подпомогне родните производители да реализират на пазара отгледаните от тях агнета и ярета при въведеното извънредно положение у нас заради пандемията от коронавирус (COVID-19).

📌 В периода от 31 март до 31 май 2020 г. ще бъде отворен приемът по държавната помощ. 

📌 До 30 юни 2020 г. ДФЗ планира да изплати субсидиите.

Подпомагане ще получат кланиците, които са свързващото звено между земеделските стопани и търговците. Те ще изкупуват живи агнета и ярета от фермерите и ще извършат клането на животните. Подпомагането е насочено към малките и средни фермери, чиито стада не надхвърлят 500 глави животни. Добитото месо ще се реализира на територията на цялата страна. В България има действащи 64 кланици, които могат да извършват клане на ДПЖ.

Единичната ставка е в размер на 7 лв. за едно ДПЖ. За да получи подпомагането кланицата следва да е закупила от земеделските стопани ДПЖ на цена не по-ниска от 5 лв./кг. живо тегло без ДДС.

Предстои ДФЗ да публикува Указанията за държавната помощ.

ВИЖТЕ и другите решения на УС на ДФЗ от 30 март 2020 г.

small

До 15 май се удължава срокът за отчитане на документи за зимните пръскания

Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие” взе решение за удължаване сроковете по І етап от схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. До 15 май 2020 г. се удължава срокът за отчитане и представяне на документи за продуктите за растителна защита, за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. А до 30 юни 2020 г. ще бъдат изплатени средствата.

 

ДФ „Земеделие” отпуска до 500 000 лв. помощ de minimis за компенсиране на земеделски стопани за щети причинени от диви животни през 2020 г. Помощта се предоставя за справяне с последствията от нападения от дива свиня на площи със земеделски култури на територията на цялата страна, както и за щети, нанесени от благороден елен в областите Варна, Русе, Шумен, Разград и Търговище.

 

Бюджет от 7,2 милиона лева за 2020 г. утвърди УС на ДФ „Земеделие“ за финансиране на държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“.

Източник: ДФ „Земеделие“- РА

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!