Европейската комисията публикува две допълнителни покани за представяне на предложения за промоционални програми в подкрепа на сектора на хранително-вкусовата промишленост, в борбата за възстановяването от COVID-19. Те  допълват извънредните специфични мерки за подпомагане на пазара, приети от Европейската комисия през месец май 2020 г.

 

Подпомагането ще е в размер на 10 милиона евро – 5 милиона евро за мултинационални програми и 5 милиона евро за обикновени програми.

Поканите за кандидатстване  са насочени към секторите, които са най-засегнати от кризата, а именно секторите плодове и зеленчуци, вино, растения, мляко и млечни продукти и картофи за преработка.

Програмите за популяризиране ще трябва да се изпълняват в ЕС или в която и да е трета страна и са за срок от една година.

За първи път Комисията отправя подобни покани, които са допустими в случай на сериозно смущение на пазара и когато промоционалните действия се разглеждат като адекватен отговор на ситуацията. Кризата COVID-19 оказа значително влияние върху специфичните селскостопански и хранителни сектори, главно поради бързите промени в търсенето и затварянето на ресторанти, барове и кафенета в целия ЕС.

Двете покани  ще бъдат отворени за кандидатстване до 27 август 2020 г.

Едната покана  е насочена  към „обикновени“ програми, които могат да бъдат представени от една или повече организации от една и съща страна на ЕС.

Втората покана е за  „мулти“ програми, които могат да бъдат представени от най-малко две национални организации от най-малко две държави-членки, или чрез един или повече европейски организации.

📌 Покана за представяне на предложения за обикновени програми

📌 Покана за представяне на предложения за милтинационални програми

Източник: https://ec.europa.eu

 

Вижте още: ЕК отпуска 200 милиона € за промоция на селскостопански и хранителни продукти в и извън ЕС за 2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!