Контакти

Звено за управление на НСМ:

гр. София, ПК 1606

ул. „Владайска“ 29, ет.4

Телефон: +3592 951 62 65
e-mail: office@ruralnet.bg

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!