Минали събития

ЗУ на НСМ проведе в София работна среща за „Набиране на идеи и обратна връзка относно прилагането на процедурите за избор на изпълнител по ПРСР 2014-2020, предложения за справяне с предизвикателствата и подготовка за новия програмен период“

ЗУ на НСМ проведе в София работна среща за „Набиране на идеи и обратна връзка относно прилагането на процедурите за избор на изпълнител по ПРСР 2014-2020, предложения за справяне с предизвикателствата и подготовка за новия програмен период“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 24 юни 2022 г. в гр. София...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!