Минали събития

ЗУ на НСМ проведе в Стара Загора събитие на тема „Възможности за подкрепа по ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 на ОСП. Актуално за хода на преговорите по ОСП и стратегическото планиране за периода 2023-2027“

ЗУ на НСМ проведе в Стара Загора събитие на тема „Възможности за подкрепа по ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 на ОСП. Актуално за хода на преговорите по ОСП и стратегическото планиране за периода 2023-2027“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 28 юли 2021 г. в гр. Стара...

ЗУ на НСМ проведе в Пловдив събитие на тема „Възможности за подкрепа по ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 на ОСП. Актуално за хода на преговорите по ОСП и стратегическото планиране за периода 2023-2027“

ЗУ на НСМ проведе в Пловдив събитие на тема „Възможности за подкрепа по ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 на ОСП. Актуално за хода на преговорите по ОСП и стратегическото планиране за периода 2023-2027“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 27 юли 2021 г. в гр....

На 15 и 22 юни ЗУ на НСМ проведе информационни семинари в Арбанаси и Плевен за популяризиране на възможностите за подкрепа по подмярка 4.1. и други мерки на ПРСР в „преходния“ период, прилагането на ПМС 160 и за хода на преговорите по ОСП 2023-2027

На 15 и 22 юни ЗУ на НСМ проведе информационни семинари в Арбанаси и Плевен за популяризиране на възможностите за подкрепа по подмярка 4.1. и други мерки на ПРСР в „преходния“ период, прилагането на ПМС 160 и за хода на преговорите по ОСП 2023-2027

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе през месец юни два...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!