Добре дошли в последния електронен бюлетин на Национална селска мрежа!

Добре дошли в последния електронен бюлетин на Национална селска мрежа!

Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) публикува последното издание на електронния бюлетин на НСМ. В него ще откриете най-актуалната информация от изминалия месец, касаеща ПРСР 2014-2020, ОСП 2020+, както и друга полезна и интересна информация....

МЗм публикува Стратегическия план по ОСП 2023-2027, изпратен до ЕК на 31 октомври 2022 г.

МЗм публикува Стратегическия план по ОСП 2023-2027, изпратен до ЕК на 31 октомври 2022 г.

Министерството на земеделието (МЗм) публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 (СП по ОСП 2023-2027), предоставен на Европейската комисия (ЕК) за последна предварителна оценка. Това съобщиха днес (01.11.2022 г.) от...

Състав на Комисията по земеделие към 48-о НС. Очаква се депутатите да приемат важни промени в ЗПЗП, за да стане въможно прилагането на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и инвестициите от ПВУ!

Състав на Комисията по земеделие към 48-о НС. Очаква се депутатите да приемат важни промени в ЗПЗП, за да стане въможно прилагането на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и инвестициите от ПВУ!

Съставът на Комисия по земеделието, храните и горите ("Комисията") беше гласуван на 27.10.2022 г. от народните представители на 48-ото Народно събрание (НС), а в днешния брой на Държавен вестник е обнародвано Решението за избиране на Комисията (ДВ. бр. 87 от...

31 декември е 3-ти краен срок за подаване на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

31 декември е 3-ти краен срок за подаване на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

Приемът по процедура № BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020 стартира на 22...

До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите от прием’ 2021 за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020.ВИЖТЕ Заповедта!

До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите от прием’ 2021 за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020.ВИЖТЕ Заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикувa Заповед за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти от ПРСР 2014-2020. Приемът по процедурата бе реализиран...

ПРСР 2014-2020: 44,13 млн. лв. получиха 567 бенефициера по подмерки 4.1, 4.1.2, 4.2, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4.1, 7.2, 7.6, 8.3, 16.1,19.2, 19.3, 19.4, мерки 9 и 20

ПРСР 2014-2020: 44,13 млн. лв. получиха 567 бенефициера по подмерки 4.1, 4.1.2, 4.2, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4.1, 7.2, 7.6, 8.3, 16.1,19.2, 19.3, 19.4, мерки 9 и 20

Държавен фонд земеделие (ДФЗ) съобщава за разплатени 44 131 188 лв. към 567 бенефициера на ПРСР 2014-2020. Разпределението по подмерки/мерки е следното: по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 3 957 183 лв. по 10 проекта; по подмярка 4.1.2...

Отзвук от заключителната конференция на ЗУ на НСМ

Отзвук от заключителната конференция на ЗУ на НСМ

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе финална Национална конференция по проект “Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020“. С това заключително събитие Звеното за управление на НСМ...

В ход са промени по 7 процедури от 4 мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 (актуализирана)

В ход са промени по 7 процедури от 4 мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 (актуализирана)

В периода 15 юли- 19 август 2022 г. приключиха процедурите за обществено обсъждане на промени в Насоки за кандидатстване по следните 2 процедури на ПРСР 2014 – 2020, за които се очаква Управляващият орган на ПРСР (УО) да публикува Заповеди и актуализирани Насоки:...

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Общо 47 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020*. Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г. Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison...

Актуални разяснения по процедури „пътища“, „улици“ и „енергина ефективност“ от подмярка 7.2 на ПРСР

Актуални разяснения по процедури „пътища“, „улици“ и „енергина ефективност“ от подмярка 7.2 на ПРСР

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 21.10.2022 г. разяснения по отворените процедури "пътища", "улици" и "енергина ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби...

Прием’2022 по подмярка 6.3: 1 288 проекта продължават в надпреварата, а за 184 проекта тече срок за въздражения!

Прием’2022 по подмярка 6.3: 1 288 проекта продължават в надпреварата, а за 184 проекта тече срок за въздражения!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 1 629 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки...

Прием’2022 по подмярка 6.1: Ясни са резултатите от административната оценка на 238 проекта. За 51 проекта тече срок за възражения!

Прием’2022 по подмярка 6.1: Ясни са резултатите от административната оценка на 238 проекта. За 51 проекта тече срок за възражения!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 238 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски...

Скоро тръгва прием за млади фермери по подмярка 6.1 на ПРСР. В ход е обществено обсъждане на насоките за кандидатстване!

Скоро тръгва прием за млади фермери по подмярка 6.1 на ПРСР. В ход е обществено обсъждане на насоките за кандидатстване!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 - 2020. Подмярка 6.1 „Стартова...

Новини от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство от 17-18 октомври 2022 г.

Новини от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство от 17-18 октомври 2022 г.

На 17-18 октомври 2022 г. се проведе заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в гр. Люксембург (Велико херцогство Люксембург). Заседанието бе председателствано от чешкия министър на земеделието Зденек Некула, а България беше представлявана от...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!