МЗм публикува Стратегическия план по ОСП 2023-2027, изпратен до ЕК на 31 октомври 2022 г.

МЗм публикува Стратегическия план по ОСП 2023-2027, изпратен до ЕК на 31 октомври 2022 г.

Министерството на земеделието (МЗм) публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 (СП по ОСП 2023-2027), предоставен на Европейската комисия (ЕК) за последна предварителна оценка. Това съобщиха днес (01.11.2022 г.) от...

Състав на Комисията по земеделие към 48-о НС. Очаква се депутатите да приемат важни промени в ЗПЗП, за да стане въможно прилагането на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и инвестициите от ПВУ!

Състав на Комисията по земеделие към 48-о НС. Очаква се депутатите да приемат важни промени в ЗПЗП, за да стане въможно прилагането на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и инвестициите от ПВУ!

Съставът на Комисия по земеделието, храните и горите ("Комисията") беше гласуван на 27.10.2022 г. от народните представители на 48-ото Народно събрание (НС), а в днешния брой на Държавен вестник е обнародвано Решението за избиране на Комисията (ДВ. бр. 87 от...

31 декември е 3-ти краен срок за подаване на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

31 декември е 3-ти краен срок за подаване на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

Приемът по процедура № BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020 стартира на 22...

31 декември е 3-ти краен срок за подаване на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

До 6 юни 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по подмярка 6.4.1 на ПРСР. Вижте заповедите!

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува Заповеди за изменение на Насоки за кандидатстване по следните 3 процедури на подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020: № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към...

Облекчават условията в договорите на сдруженията за напояване и други юридически лица по подмярка 4.3. В ход е обществено обсъждане!

Облекчават условията в договорите на сдруженията за напояване и други юридически лица по подмярка 4.3. В ход е обществено обсъждане!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на...

Публикувана е Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 от ПРСР 2014-2020

Публикувана е Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува (17.09.2022 г.) заповед на министъра на земеделието за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от ПРСР 2014 – 2020. С...

НССЗ ще изготвя безплатни проекти за млади фермери при предстоящи прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на ПРСР

НССЗ ще изготвя безплатни проекти за млади фермери при предстоящи прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на ПРСР

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) е одобрена за изпълнение на проект, който ще осигури възможност за безвъзмездно изготвяне на проектни предложения на земеделски стопани за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от...

Актуални разяснения по текущия прием на подмярка 1.2 от ПРСР 2014-2020

Актуални разяснения по текущия прием на подмярка 1.2 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014–2020 (УО) публикува актуални Разяснения по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.004 по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020. Публикуваните на 14.10.2022 г....

Стартира новата Европейска мрежа за ОСП, която обедини Европейската селска мрежа и ЕПИ-АГРИ

Стартира новата Европейска мрежа за ОСП, която обедини Европейската селска мрежа и ЕПИ-АГРИ

Европейската комисия (ЕК) стратира новата Европейска мрежа за ОСП (European CAP Network). От Звеното за управление на НСМ и Управляващия орган на ПРСР участвахме в официалната церомония, която се състоя на 06.10.2022 г. в гр. Брюксел.    Мачей Голубиевски,...

59 % е изпълнението на ПРСР 2014-2020 в края на месец септември 2022 г.

59 % е изпълнението на ПРСР 2014-2020 в края на месец септември 2022 г.

56.01 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 000 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 30.09.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 719...

График на изнесените приемни на териториалните офиси на НССЗ до края на 2022 година

График на изнесените приемни на териториалните офиси на НССЗ до края на 2022 година

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) публикува индикативен график на изнесените приемни на своите териториални областни офиси (ТОО), планирани за провеждане до края на 2022 година. Изнесените приемни на ТОО на НССЗ се реализират в общинските центрове в...

„Прецизно земеделие“- нова магистърска програма на Лесотехническия университет и ТУ – Габрово

„Прецизно земеделие“- нова магистърска програма на Лесотехническия университет и ТУ – Габрово

Новата магистърска програма "Прецизно земеделие" е съвместна и хибридна между Лесотехнически университет (ЛТУ)- София и Технически университет-Габрово (ТУ- Габрово). Завършилите придобиват професионална квалификация "агроном по прецизно земеделие". Обхват Програмата е...

ПОКАНА от Звеното за управление на НСМ за финална Национална конференция на 17 октомври в гр. София

ПОКАНА от Звеното за управление на НСМ за финална Национална конференция на 17 октомври в гр. София

След четири години на упорита работа, проект „Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020” достига своя край. Ние от екипа на Звеното за управление на Национална селска мрежа (НСМ) имаме удоволствието да Ви поканим да...

ДФЗ публикува индикативен график на плащанията по схеми и мерки от Кампания 2022 до края на текущата година

ДФЗ публикува индикативен график на плащанията по схеми и мерки от Кампания 2022 до края на текущата година

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) публикува Индикативния график за предстоящите оторизации до края на годината по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2022. Графикът е публикуван в сайта на ДФЗ – РА. От 1 до 10 ноември е...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!