ПРСР 2014-2020 – Подпомагане развитието на селските райони в България

Вижте повече

ЕПИ-АГРИ –  Подкрепа за иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта в селското и горското стопанство

Вижте повече

 

ЛИДЕР подкрепя местното развитие в селските райони на България

Вижте повече

Последни новини

Правителството одобри българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС по земеделие

Правителството одобри българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС по земеделие

В рамките на проведеното на 16.09.2020 г. заседание, Министерският съвет (МС) одобри българската позиция за заседанието на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 21 септември в Брюксел. Очаква се министрите да продължат с...

До 30 септември МЗХГ обсъжда нови промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019 – 2023

До 30 септември МЗХГ обсъжда нови промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019 – 2023

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за...

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 16 септември 2020 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)Разяснение по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1„Инвестиции в...

ЕК стартира обществено допитване по пътната карта за оценка на подхода LEADER

ЕК стартира обществено допитване по пътната карта за оценка на подхода LEADER

Европейската комисия (ЕК) постави на 8 септември 2020 г. начало на обществената консултация върху пътната карта* (на аглийски „Roadmap”) за оценка на въздействието на подхода LEADER върху балансираното териториално развитие. Главна дирекция „Земеделие и развитие на...

Нови разяснения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 15 септември 2020г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) Разяснения по постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Последни новини

„ХОРИЗОНТ 2020“: ЕК обяви покана за 1 млрд. € за стимулиране на зеления и дигитален преход по линия на Европейския зелен пакт

„ХОРИЗОНТ 2020“: ЕК обяви покана за 1 млрд. € за стимулиране на зеления и дигитален преход по линия на Европейския зелен пакт

Европейската комисия (ЕК) обяви покана на стойност 1 млрд. евро за научноизследователски проекти и проекти за иновации в отговор на климатичната криза и в подкрепа на защитата на уникалните екосистеми и биоразнообразие на Европа. 26 януари 2021 г. е крайният срок за...

Българо-аржентински онлайн форум с двустранни бизнес срещи ще се проведе  на 28 септември 2020 г.

Българо-аржентински онлайн форум с двустранни бизнес срещи ще се проведе на 28 септември 2020 г.

Събитието ще се проведе от  16.00 ч. на 28 септември 2020 г. С цел активизиране на търговско-икономическите връзки между фирми от Република България и Република Аржентина и в отговор на затруднените физически контакти в условията на пандемията COVID-19, Изпълнителната...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Присъедини се към мрежата

Изпрати въпрос

13 + 8 =

Минали събития

ЗУ на НСМ проведе информационен семинар по ПРСР 2014-2020 за ромска общност от малки фермери в района на Раковски

ЗУ на НСМ проведе информационен семинар по ПРСР 2014-2020 за ромска общност от малки фермери в района на Раковски

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 6 август 2020 г. в село Чалъкови информационен семинар на тема "Възможности за подкрепа по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки...

Кръгла маса „Нов модел на прилагане на ОСП 2021-2027“ 

Кръгла маса „Нов модел на прилагане на ОСП 2021-2027“ 

На 9 август се проведе кръгла маса между експерти на Министерството на земеделието, храните и горите на тема: „Нов модел на прилагане на ОСП 2021-2027“, организизрана от Национална селска мрежа. Основни цели на кръглата маса бяха: да се подобри и повиши квалификацията...

Министър Танева ще открие първата дискусия с бранша за новата ОСП 2021-2027 г.

Министър Танева ще открие първата дискусия с бранша за новата ОСП 2021-2027 г.

Утре, 25 юли 2019 г. (четвъртък), министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще открие първата дискусия с бранша за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 година. По време на срещата ще бъде представена новосформираната Координационна...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!