ПРСР 2014-2020 – Подпомагане развитието на селските райони в България

Вижте повече

ЕПИ-АГРИ –  Подкрепа за иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта в селското и горското стопанство

Вижте повече

 

ЛИДЕР подкрепя местното развитие в селските райони на България

Вижте повече

Последни новини

До 16 септември тече прием по схемата за закупуване на доилна техника

До 16 септември тече прием по схемата за закупуване на доилна техника

Отворен е прием по държавната схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“  за 2022 г. Схемата бе нотифицирана пред Европейската комисия (ЕК) през 2019 г., а въз основа на...

Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР: „Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна“

Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР: „Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна“

Финансиран по мярка 16 "Сътрудничество" на ПРСР 2014-2020 проект в Швеция има за цел да изгради капацитета на дребните производители, за да достигнат до регионален пазар и да се съкрати хранителната верига в региона. Двугодишният проект за сътрудничество „Насочено към...

Първи разяснения по текущия прием на подмярка 1.2 от ПРСР 2014-2020

Първи разяснения по текущия прием на подмярка 1.2 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014–2020 (УО) публикува първитеРазяснение по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.004 по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020. Публикуваните на 10.08.2022 г....

Очаква се разработването на нова мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ в ПРСР 2014-2020

Очаква се разработването на нова мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ в ПРСР 2014-2020

Влезлият в сила на 18.07.2022 г. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1227 на Комисията от 15 юли 2022 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 808/2014 и (ЕС) № 809/2014 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от...

6-8 октомври BIOEXPO във Вършава. Регистрирайте се онлайн за безплатен билет!

6-8 октомври BIOEXPO във Вършава. Регистрирайте се онлайн за безплатен билет!

Четвъртото издание на BioExpo Warsaw - международен панаир за храни и екологични продукти ще се проведе на 6-8 октомври 2022 г. BioExpo Warsaw е единственото събитие в Полша и Централна и Източна Европа, посветено само на екологичната индустрия. Панаирът е строго...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Последни новини

ПОКАНА за информационен семинар по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

ПОКАНА за информационен семинар по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) със съдействието на Министерство на земеделието (МЗм) организира провеждането на информационен семинар на тема "Възможности за подкрепа на общините от селските райони по подмярка 7.2 „Инвестиции в...

До 25 август тече обществено обсъждане на промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019-2023

До 25 август тече обществено обсъждане на промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019-2023

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 година...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Присъедини се към мрежата

Изпрати въпрос

2 + 9 =

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!