Втора проектна година

Обучение за експерти от централната администрация на ДФЗ-РА с видеоконферентно обучение на експерти от регионалната администрация на ДФЗ – РА

Подготовка за прилагане на мярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020

|23 октомври  2020г.

гр. София,  хотел „Бест Уестърн Плюс Бристол“

Протокол_23.10.2020

ЗУ на НСМ проведе обучение за централната и регионалната администрация на ДФЗ-РА по прилагане на подмярка 21.3 от ПРСР 2014-2020

Работна среща за развитие капацитета на представителите на Местни инициативни групи и техните бенефициенти

Прилагане на ПМС № 160

|22 октомври  2020г.

гр. София, х-л Централ

Протокол_22.10.2020

ЗУ на НСМ проведе работна среща с МИГ от страната за развитие на капацитета и знанията по прилагането на ПМС № 160/2016

Национална селска мрежа участва в „Куртово конаре фест“ – фестивал на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти

|12 септември  2020г.

с. Куртово конаре, общ. Стамболийски

На „Куртово Конаре Фест“ 2020 НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020

ТРГ 3 „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“

|2 септември  2020г.

гр. София, хотел Централ

Протокол_02.09.2020

ЗУ на НСМ проведе първо заседание на ТРГ 3 „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“

 

Работна среща на тема „Адресиране на опита в прилагането на мерки за подкрепа на биологичното земеделие с новите амбициозни цели на ОСП 2021-2027“

|1 септември  2020г.

Старозагорски минералани бани, хотел Извор

Протокол_01.09.2020

ЗУ на НСМ проведе работна среща със заинтересованите страни в областта на биологичното земеделие

 

Работна среща за надграждане на капацитета на регионалните координатори на ЗУ на НСМ

|22 август 2020г.

гр. Бургас, хотел Аква

Протокол_22.08.2020

ЗУ на НСМ проведе работна среща с регионалните координатори в Бургас

Тематична среща за обмен на знания и посещение на земеделско стопанство и нова дестилерия за етерично-маслени култури с цел демонстрация на добра практика по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на ПРСР 2014-2020

|14 август 2020г.

гр. Балчик и с. Царичино

Протокол_14.08.2020

Фермери и преработватели на етерично-маслени култури обмениха опит и знания на тематична среща в гр. Бачлик

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

Възможности за подкрепа по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и  мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020

|06 август 2020г.

с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив, зала „при Петко“

Протокол_06.08.2020

ЗУ на НСМ проведе информационен семинар по ПРСР 2014-2020 за ромска общност от малки фермери в района на Раковски

Работна среща за набиране на идеи за бъдещия програмен период „Общата селскостопанска политика след 2020 г“.

|20 февруари 2020г.

гр. Ловеч,  хотел „Ловеч“

Протокол_20.02.2020

ЗУ на НСМ проведе в гр. Ловеч работна среща за набиране на идеи за бъдещия програмен период на ОСП

Работна среща за набиране на идеи и обратна връзка за провежданите политики в земеделието

|19  февруари 2020г.

гр. Перник, хотел Елит

Протокол_19.02.2020

Над 70 участници се включиха в работните срещи в гр. Кюстендил и в гр. Перник, организирани от ЗУ на НСМ

Работна среща за набиране на идеи и обратна връзка за провежданите политики в земеделието

|18  февруари 2020г.

гр. Кюстендил, Парк хотел Кюстендил

Протокол_18.02.2020

Над 70 участници се включиха в работните срещи в гр. Кюстендил и в гр. Перник, организирани от ЗУ на НСМ

ДИСКУСИЯ

„Общата селскостопанска политика след 2020 година“

|13 февруари 2020г.

гр. Разград, хотел „CARTOON“

Протокол_13.02.2020

Над 75 участници се включиха в дискусията за новата ОСП, проведена от ЗУ на НСМ в гр. Разград

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

„Възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2020 г. Приеми по ПРСР 2014-2020 и новости в Кампания 2020. Актуално за ОСП 2020+“

|12 февруари 2020г.

гр. Търговище, хотел  „Терра Европа“

Протокол_12.02.2020

Над 50 участници се включиха в информационния семинар по ПРСР, проведен от ЗУ на НСМ в гр. Търговище

 

РАБОТНА СРЕЩА

Надграждане на капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ

|26 ноември 2019г.

гр. Стара Загора, хотел Сити

ЗУ на НСМ проведе работна среща с регионалните координатори в Стара Загора

 

ОБУЧЕНИЕ

Прилагане на подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от ПРСР 2014-2020

|25 ноември 2019г.

гр. Стара Загора, хотел Сити

Протокол – 25.11.2019

ЗУ на НСМ проведе обучение за регионалната администрация по прилагането на подмярка 4.2.2 от ПРСР 2014-2020

 

 

Информационен семинар

Възможности за подкрепа по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ от ПРСР 2014-2020

|15 ноември 2019 г.
зала Calista Grand Hall, Старозагорски минерални бани

Протокол_15.11.2019

Над 50 учени, фермери, НПО и консултанти се включиха в информационния семинар и уъркшоп по подмярка 16.1 на ПРСР

Работна среща

„Научната общност в подкрепа на Иновациите“

|22 октовмри 2019 г.
зала 400, МЗХГ, град София

Протокол_22.10.2019

Над 30 учени се включиха в работна среща „Научната общност в подкрепа на иновациите“

Първо заседание на Тематична работна група 2 „Иновации“

|7 октовмри 2019 г.
зала Средец, хотел Централ, град София

АКЦЕНТИ от събитие_07.10.2019

Протокол_07.10.2019

НСМ изпрати предложения до МЗХГ по проекта на насоки по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!