Втора проектна година

Национална селска мрежа участва в „Куртово конаре фест“ – фестивал на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти

|12 септември  2020г.

с. Куртово конаре, общ. Стамболийски

ТРГ 3 „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“

|2 септември  2020г.

гр. София, хотел Централ.

Работна среща на тема „Адресиране на опита в прилагането на мерки за подкрепа на биологичното земеделие с новите амбициозни цели на ОСП 2021-2027“

|1 септември  2020г.

Старозагорски минералани бани, хотел Извор

Работна среща за надграждане на капацитета на регионалните координатори на ЗУ на НСМ

|22 август 2020г.

 гр. Бургас, хотел Аква.

Тематична среща за обмен на знания и посещение на земеделско стопанство и нова дестилерия за етерично-маслени култури с цел демонстрация на добра практика по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на ПРСР 2014-2020

|14 август 2020г.

гр. Балчик и с. Царичино

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

Възможности за подкрепа по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и  мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020

|06 август 2020г. 

с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив, зала „при Петко“

Работна среща за набиране на идеи за бъдещия програмен период „Общата селскостопанска политика след 2020 г“.

|20 февруари 2020г.

гр. Ловеч,  хотел „Ловеч“

Работна среща за набиране на идеи и обратна връзка за провежданите политики в земеделието

|19  февруари 2020г.

гр. Перник, хотел Елит

Работна среща за набиране на идеи и обратна връзка за провежданите политики в земеделието

|18  февруари 2020г.

гр. Кюстендил, Парк хотел Кюстендил

ДИСКУСИЯ

„Общата селскостопанска политика след 2020 година“

|13 февруари 2020г. 

гр. Разград, хотел „CARTOON“

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

„Възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2020 г. Приеми по ПРСР 2014-2020 и новости в Кампания 2020. Актуално за ОСП 2020+“

|12 февруари 2020г.

гр. Търговище, хотел  „Терра Европа“

РАБОТНА СРЕЩА

Надграждане на капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ

|26 ноември 2019г. 

гр. Стара Загора, хотел Сити

ОБУЧЕНИЕ

Прилагане на подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от ПРСР 2014-2020

|25 ноември 2019г.

гр. Стара Загора, хотел Сити

 

 

Информационен семинар

Възможности за подкрепа по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ от ПРСР 2014-2020

|15 ноември 2019 г.
зала Calista Grand Hall, Старозагорски минерални бани

Работна среща

„Научната общност в подкрепа на Иновациите“

|22 октовмри 2019 г.
зала 400, МЗХГ, град София

Първо заседание на Тематична работна група 2 „Иновации“

|7 октовмри 2019 г.
зала Средец, хотел Централ, град София

АКЦЕНТИ от събитие_07.10.2019

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!