Минали събития

ЗУ на НСМ проведе кръгла маса за експерти от УО и ДФЗ с експерти от „Национален фонд“ към МФ и „ЦКЗ“ към МС относно демаркация и синергия на СП по ОСП и ПВУ

ЗУ на НСМ проведе кръгла маса за експерти от УО и ДФЗ с експерти от „Национален фонд“ към МФ и „ЦКЗ“ към МС относно демаркация и синергия на СП по ОСП и ПВУ

На 30 септември 2022 г. Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе кръгла...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!